1ilaç

PRIORIX Aşı

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Kızamık virüsü 1000 TCID50/1 doz (0.5 ml), Kızamıkçık virüsü 1000 TCID50/1 doz (0.5 ml), Kabakulak virüsü 1000 TCID50/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

12-15. ayda primer doz, 4-6 yaş veya 11-12 yaşta rapel doz olarak uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarından korumak amacı ile 12 aylıktan başlayarak tüm bebeklere uygulanır. Bebeklere 9. ayda kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı gerektiği durumlarda uygulanabilir. Bu durumda 6 ay sonra ikinci bir doz aşı uygulaması önerilmektedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında, kronik hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde, immunglobulin enjeksiyon uygulamasını takiben, gerçek yumurta proteini alerjisi olan çocuklarda, gebelerde, konjenital veya kazanılmış immün yetmezlik durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Fertil çağdaki kadınlara aşı uygulaması, kadın hamile değil ise ve aşılamayı izleyen 2 ay süresince zorunlu kontrasepsiyon sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Neomisin ve yumurta proteinlerine karşı allerjisi olan çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Aşı uygulamasından 5 gün sonra hafif ateş, rinofarenjiyal veya respiratuvar semptomlar ve deri döküntüsü görülebilir. Nadiren parotit, lenfadenopati ve febril konvülzyon görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Canlı virüs aşılarının immunoglobülin uygulamasından ve/veya kan transfüzyonundan sonra inaktive olmaları nedeniyle, böyle uygulamalardan sonra en az 6 hafta (tercihen 3 ay) süreyle aşı uygulanmamalıdır. Benzer şekilde kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşı uygulamasından sonra iki hafta süreyle immunglobülin uygulanmamalıdır.