1ilaç

INFANRIX-IPV+Hib Aşı

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Difteri toksoidi 30 IU/1 doz (0.5 ml), Tetanoz toksoidi 40 IU/1 doz (0.5 ml), Boğmaca aşısı (PT, FHA, Pertaktin) 58 mcg/1 doz (0.5 ml), Polio virüs (inaktif) (Mahoney suşu) 40 DU/1 doz (0.5 ml), Polio virüs (inaktif) (MEF-1 suşu) 8 DU/1 doz (0.5 ml), Polio virüs (inaktif) (Saukett suşu) 32 DU/1 doz (0.5 ml), Haemophilus b PRP 10 mcg/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Primer aşı takvimi, yaşamın ilk 6 ayı içinde verilen 3 dozu içerir ve 2 aylıktan itibaren başlatılabilir. Uygulanan dozlar arasında en az 1 aylık bir aralık bırakılmalıdır. Yaşamın 2. yarısında bir rapel doz önerilmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Difteri, tetanoz, boğmaca, polio ve invaziv Hib enfeksiyonlarına (menenjit, septisemi vb.) karşı 2 aylık ve üstü infantların korunması amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bebekte ilerleyici ensefalopati varsa; bu aşı ile daha önceki aşılamadan sonraki 48 saat içinde 40°C ve daha üzerinde ateş, teskin edilemeyen ağlama, ateşli yada ateşsiz konvülziyon (havale) ve hipotonik-hiporesponsif atak oluşmuşsa; difteri, tetanoz, boğmaca, polio ve Hib antijeni içeren herhangi bir aşı ile önceki aşılamalarda alerjik reaksiyonlar oluşmuşsa; aşının içeriğindeki aktif maddelere, katkı maddelerine, neomisin, streptomisin ve polimiksin B'ye karşı bilinen alerjisi varsa kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Aşının intravasküler yada intradermal yoldan uygulanmadığından emin olunmalıdır. Akut ateşli bir infeksiyon hastalığı geçiriliyorsa yada ilerleyici bir kronik hastalık mevcut ise aşılama ertelenmelidir. Bebeğin aşılamaya bağlı olmaksızın ateşe bağlı havale geçirme hikayesi varsa, aşılama sonrası ilk 48 saat ateş açısından kontrol edilmeli ve 48 saat boyunca ateş düşürücü ilaçlar verilmelidir. Bebek immun yetmezlikli yada immun sistemi baskılayan bir tedavi görüyorsa aşının sağlayacağı bağışıklık düzeyi düşük olabilir.

 

Yan Etkileri:

Aşı uygulanmasından sonra 48 saat içinde, enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, hassasiyet ve şişlik gibi lokal reaksiyonlar oluşabilir. Ateş, huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık, ishal, kusma, teskin edilemeyen uzun süreli ağlama, nadiren oluşan ürtiker, deri döküntüleri, ateşli yada ateşsiz havale geçirme gibi sistemik reaksiyonlar aşılamadan sonraki 48 saat içinde gözlenebilir. Hipotonik-hiporeponsif sendrom bazı vakalarda bildirilmiştir. Haemophilus influenza Tip b içeren bazı aşılardan sonra aşı yerinde ödematöz reaksiyon (aşırı şişlik) bildirilmiştir. Bu reaksiyonlara bazen ateş ve ağlama da eşlik edebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B aşıları ile aynı anda ancak farklı yerlerden yapılabilir.