1ilaç

HAVRIX Aşı

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Hepatit A virüsü (inaktif) 1440 Elisa U/1 doz (1 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkin dozu 16 yaş ve üzerindekilere; pediyatrik doz 1 yaşından 15 yaşın sonuna kadar uygulanabilir. Standart primer aşılama şeması 2 dozdan oluşur. Birinci dozun uygulandığı tarihten 1 ay sonra ikinci doz uygulanır. Gerekli durumlarda ikinci doz, birinci dozdan en az 2 hafta sonra uygulanabilir. Primer aşılama şemasının ardından 6. ile 12. aylar arasında bir rapel dozu uygulaması uzun dönem antikor titrelerinin sağlanması için önerilir. Sadece i.m. yoldan deltoid adale içine uygulanır. i.v. yoldan uygulanmamalıdır. Dondurulmadan, 2-8°C'de korunmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

2 yaş üstü çocukların ve erişkinlerin hepatit A enfeksiyonundan korunması amacıyla kullanılır. Hepatit A virüsüne maruz kalma riski yüksek olan kişilere önerilmiştir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir komponentine karşı hassasiyette kontrendikedir. Ayrıca ateşli durumlar, akut hastalıklar, kronik ilerleyici hastalıklarda (aşılama sonraya ertelenebilir) kullanılmaz.

 

Uyarılar:

İmmünsupresyon tedavisi görenler ve immün yetmezlik durumlarında aşıdan tam cevap alınamayabilir. Hepatit A hastalığının inkübasyon döneminde aşılanmış bireylerde aşı etkisiz olabilir. Hamilelikte kullanımı önerilmemektir. Tüm ilaç ve aşılarda olduğu gibi hamilelik ve emzirme döneminde risk/yarar durumu değerlendirildikten sonra kullanımına karar verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Bazen kızarıklıkla birlikte görülebilen lokal ağrı. Çok ender olarak enjeksiyon bölgesinde nodül (şişlik) görülebilmektedir. Orta şiddette ateş, yorgunluk, başağrısı, kas veya eklem ağrısı, mide-barsak rahatsızlıkları en sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ender durumlarda karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) az miktarda reversibl yükselme.