1ilaç

FLIXONASE Nazal Damla

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Flutikazon propiyonat 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

7 nazal damla'lık (herbiri 400 mcg) içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Nazal damlalık içeriği günde 1-2 kez damlatılmalıdır. Etkilenmiş burun deliklerine eşit olarak bölünmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi de dahil olmak üzere mevsimsel allerjik rinit ve perennial rinit tedavi ve profilaksisinde endikedir. Flutikazon güçlü antienflamatuvar etkiye sahiptir; ama burun mukozasına topikal olarak uygulandığında saptanabilir bir sistemik etki oluşturmaz.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Nazal hava yollarında enfeksiyon bulunması flutikazon tedavisi için bir kontrendikasyon oluşturmamakla birlikte, bu enfeksiyonların uygun bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Sistemik steroid kullanan hastalarda sürrenal fonksiyonlarının bozukluğunu düşündürecek bir neden varsa bu kişileri flutikazon tedavisine geçirirken dikkatli olunmalıdır. Her ne kadar flutikazon olguların önemli bir kısmında mevsimsel allerjik rinit belirtilerini kontrol altına alırsa da yaz aylarında anormal düzeyde allerjen maddelerin etkisine maruz kalındığında özellikle gözde meydana gelen semptomları kontrol altına almak için bazan ilave tedavi gerekebilir. Flutikazonun gebelerdeki güvenilirliği için yeterli kanıt yoktur. Hayvan üreme çalışmalarında güçlü kortikosteroidlere özgü ters etkiler ancak yüksek dozda ilaca maruz bırakılan hayvanlarda görülmüştür. Direkt intranazal uygulamada sistemik olarak maruz kalma minimumdur. Flutikazon kullanılmadan önce ilacın yararlarının flutikazon veya alternatif tedavi yöntemleri kullanılmasından doğabilecek olası tehlikelerle karşılaştırılması gerekir. Flutikazonun anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvan çalışmalarında elde edilmiş yeterli bilgi yoktur. Ancak, primatlara intranazal uygulamanın ardından plazmada herhangi bir ilaç saptanmamıştır; bu nedenle flutikazonun anne sütünde saptanması pek mümkün değildir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren burun ve boğazda kuruluk ve irritasyon, hoş olmayan tat ve koku ve burun kanaması bildirilmiştir. Son derece nadir olarak intranazal kortikostreoidlerin kullanımının ardından nazal septal perforasyon bildirilmiştir.