1ilaç

CUTIVATE Merhem

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Flutikazon propiyonat 50 mcg/g

 

Piyasa Şekilleri:

30 g, 15 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Ekzema/dermatit için etkilenen bölgeye günde 1 kez ince bir film halinde uygulanır. Diğer endikasyonlarda günde 2 kez uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Kortikosteroidlere yanıt veren dermatozların kaşıntılı ve enflame durumlarının tedavisinde; atopik, çocukluk, diskoid ekzemalar dahil ekzemalar, prurigo nodularis, psoriasis (yangın plak psoriasisi hariç), liken simpleks dahil nörodermatozlar, liken planus, seboreik dermatit, temas duyarlılığı reaksiyonları, diskoid lupus eritematozus tedavisinde endikedir ve sistemik steroid tedavisine ek olarak yaygın eritrodermide, böcek ısırmaları ve isilikte kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Rozasea, akne vulgaris , perioral dermatit, derinin primer viral enfeksiyonları (örn. herpes simpleks, su çiçeği), anüs çevresinde ve genital bölgede kaşıntı, bakteri veya mantarların neden olduğu primer enfekte deri lezyonları ve 1 yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişikler dahil dermatozlarda ve aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda geniş vücut yüzeylerine yüksek dozda uzun süre uygulanması adrenal supresyon yapabilir. Yetişkinlerin vücut yüzeylerinin %50'sinden daha fazlasına ve günde 20 gramdan daha fazla uygulanmadıkça belirgin bir HPA ekseni supresyonu oluşması pek olası değildir. Çocuklar topikal kortikosteroidlerin orantısal olarak daha büyük miktarlarını absorbe edebilir ve dolayısıyla sistemik toksisiteye daha duyarlıdırlar. Uzun süreli tedavi sırasında yüzde atrofik değişikliklere rastlanabilir. Şiddetli ekzema, diskoid lupus eritematozus ve psoriasis tedavisinde bu durum hatırdan çıkarılmamalıdır. Göz kapaklarına uygulanırken glokoma neden olabileceği düşünülerek göze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Lokal steroidlerin nüksler, tolerans gelişmesi, yaygın püstüler psoriasis riski ve cildin bariyer fonksiyonunun azalmasına bağlı olarak ve sistemik toksisite gelişmesi gibi çeşitli nedenlerle psoriasiste kullanılması riskli olabilir. Psoriasiste kullanıldığında hastaların yakın takibi gereklidir. Enfekte olmuş enflamatuvar lezyonların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır. Enfeksiyon genişlemesi görülürse hemen kortikosteroid tedavisine son verilmeli, gerekirse sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir. Oklüzyon tedavisi bakteri üremesini kolaylaştıracak ılık ve nemli ortamı sağlayacağından her ilaç uygulamasından önce cilt temizlenmelidir. Gebelikte kullanımı beklenen yarar ve fetüse olan riskinden büyükse düşünülmelidir. Süte geçişiyle ilgili yapılmış çalışmalar yoktur. Bununla beraber flutikazonun farmokokinetik özellikleri süte geçmesinin muhtemel olmadığını göstermektedir.

 

Yan Etkileri:

Lokal yanma hissi ve kaşıntı bildirilmiştir. Aşırı duyanlılık belirtileri görülürse tedavi kesilmelidir. Kortikosteroidlerle tedavide özellikle oklüzif örtü kullanıldığında sekonder enfeksiyon ve allerjik kontakt dermatitler bildirilmiştir. Kortikosteroid kullanımıyla  birlikte dermatoz belirti ve semptomların alevlendiği bildirilmiştir. Büyük miktarlarda ve uzun süreli kullanımı veya geniş yüzeylere uygulanması sistemik absorpsiyon sonucu hiperkortisizm belirtilerine neden olabilir. Bu etki bebek ve çocuklarda özellikle oklüzif örtü uygulandığında daha çok görülebilir. Nadir hallerde, psoriasisin kortikosteroidler ile tedavisi (veya tedavinin kesilmesi) hastalığın püstüler şeklinin gelişmesini hızlandırabilir.