1ilaç

AVODART Yumuşak Kapsül

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Dutasterid 0.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 yumuşak kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkin erkekler (yaşlılar dahil): Avodart'ın tavsiye edilen dozu günde bir kere oral yolla alınmak suretiyle bir kapsüldür (0.5 mg). Kapsüller bütün olarak yutulmalıdır. Erken safhalarda bir ilerleme görülse de, tedaviye tatmin edici bir yanıt alınıp alınmadığını objektif olarak değerlendirebilmek için en az 6 aylık bir tedavi gerekebilir. Avodart aç veya tok karnına alınabilir. Dutasteridin kararlı durumdaki 0.5 mg'lık dozunun %0.1'inden azı insan idrarında geri kazanılır, bu yüzden de böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir.

 

 

Endikasyonları:

Prostat büyüklüğünü azaltmak, semptomları hafifletmek, üriner akışı iyileştirmek ve akut üriner retansiyon (AUR) ve BPH ile ilgili cerrahi riskini azaltmak suretiyle İyi Huylu Prostat Hiperplazisini (BPH) tedavi eder ve ilerlemesini durdurur.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kadınlar ve çocuklarda kullanımı kontrendikedir. Dutasterid, diğer 5-alfa redüktaz inhibitörlerine veya preparatın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Dutasterid deriden absorbe olur, bu yüzden de kadınlar ve çocuklar çatlak kapsüllerle temastan kaçınmalıdır. Çatlak kapsüllerle temas gerçekleştiğinde, temas eden bölge derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. Dutasterid geniş ölçüde metabolize olduğundan ve yarı ömrü 3 ila 5 hafta arası olduğundan, karaciğer hastalığına sahip kişilere dutasterid verilirken dikkatli olunmalıdır. Prostat Spesifik Antijen (PSA) ve prostat kanseri teşhisi üzerindeki etkileri: BPH'li hastalarda, tedaviye başlamadan önce ve sonrasında periyodik olarak, prostat kanseri değerlendirmelerinin yanında dijital rektal muayene yapılmalıdır. Gebelik kategorisi X'dir. Kadınlarda kullanımı kontrendikedir.

 

Yan Etkileri:

İlaçla ilgili olduğu düşünülen advers olaylar (insidans >=%1)  iktidarsızlık, libido değişimi (düşüş), boşalma düzensizlikleri, jinekomasti (göğüs büyümesi ve/veya göğüs hassasiyeti dahil).

 

İlaç Etkileşimleri:

İn vitro ilaç metabolizması çalışmaları dutasteridin insan sitokrom P450 izoenzimi CYP3A4 tarafından metabolize olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, CYP3A4 inhibitörlerinin mevcut olduğu durumlarda kan konsantrasyonlarında yükselme görülebilir.