1ilaç

THIOCTACID 600 HR Film Tablet

Gen İlaç

 

Etken Maddeler:

Alfa lipoik asit 600 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet içeren şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Thioctacid 600 HR film kaplı tablet ilk öğünden yaklaşık yarım saat önce günde tek doz olarak alınmalıdır. Şiddetli periferal diyabetik polinöropati semptomları durumunda başlangıç parenteral tedavisi tavsiye edilir. Thioctacid boş mideye yeterli miktarda sıvı ile yutularak alınmalıdır. Eşlik eden gıda alımı alfa lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu sebeple, özellikle gastrik boşalma zamanının uzun olduğu hastalarda tam günlük dozun kahvaltıdan yarım saat önce alınması tavsiye edilir.

 

 

Endikasyonları:

Periferal (sensomotor) diyabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Alfa-lipoik aside veya türevlerine veya içindeki diğer maddelere bilinen hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Çocuklarda ve adölesanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diyabetik hastalarda ilaca bağlı hipoglisemi durumu olabileceğinden hastalarda diyabet tedavisinin düzenlenmesi gerekebilir. Hızlı i.v. enjeksiyonlar kafa içi basıncını artırabilir ve nefes darlığına neden olabilir. Bu spontan olarak azalır. Klinik olaral önemli olmayan idrarda koku değişikliği meydana gelebilir. Düzenli alkol tüketimi, nöropatik klinik tablonun ortaya çıkması ve ilerlemesi için belirgin bir risk faktörünü temsil eder ve bu sebeple tedavide başarıyı azaltır. Diyabetik nöropatili hastalara mümkün olduğunca alkolden uzak durmaları tavsiye edilir. Bu durum aynı zamanda tedaviye ara verilen dönemler için de geçerlidir. Gebelik kategorisi C'dir. Fertilite veya erken embriyonal gelişim üzerinde herhangi bir etki görülmemiştir. anne sütüne geçip geçmediğine dair bilgi yoktur. Hamile veya emziren kadınlara yarar/zarar oranının dikkatli değerlendirmesinden sonra uygulanabilir.

 

Yan Etkileri:

Sık olarak (%1-10): Hızlı infüzyonu takiben kafa içinde konjesyon ve soluma bozukluğu, nefes darlığı olur. Seyrek vakalarda (<%0.01) enjeksiyon yerinde lokal alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Şoka kadar ilerleyebilen sistemik reaksiyonlar yanında ürtiker, kaşıntı, egzema, raş (ciltte kızarıklık) gibi ciltte aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları olabilir. İntravenöz uygulamasını takiben spazm, görme bozuklukları, çift görme, purpura ve trombopatiler gözlemlenmiştir. Glukozun artan kullanımına bağlı olarak kan glukoz düzeyi düşebilir. Bu vakalarda baş dönmesi, terleme, baş ağrısı ve görme bozukluklarını içeren hipoglisemi benzeri semptomlar tanımlanmıştır. Çok seyrek vakalarda (<%0.01), gastrointestinal semptomlar, örn. Bulantı, kusma, gastrik ve intestinal ağrı ayrıca diyare ve tat almada bozulmalar rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sisplatinin etkisi azalabilir. İnsülin ve oral antidiyabetiklerin hipoglisemik etkileri şiddetlenebileceğinden kan glukoz düzeyinin düzenli ölçülmesi tavsiye edilir. Bazı vakalarda, düşük şeker düzeyi (hipoglisemi) semptomlarını önlemek için insülin veya oral antidiyabetiklerin dozlarının azaltılması önemli olabilir. İn vitro olarak, alfa-lipoik asit metal iyon kompleksleri ile reaksiyona girer (örneğin sisplatin) ve glukoz molekülleri ile az çözünen kompleksler oluşturur. Levuloz solüsyonu, Ringer solüsyonu ve disülfid köprüleri veya SH grupları ile reaksiyonu bilinen solüsyonlar ile geçimsizdir.