1ilaç

DYSPORT Flakon

Gen İlaç

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Esansiyel Tremor > Botilinum Toksini A

 

 

Etken Madde(ler):

Botulinum toksini 500 IU

 

Piyasa Şekilleri:

2 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Dysport flakon 2.5 ml %0.9 sodyum klorürle sulandırılarak her ml'de 200 ünite içeren solüsyon hazırlanır. Bu solüsyondan blefarospazm ve hemifasiyel spazmda aktive olan ilgili kaslara üç veya dört değişik noktadan toplam 120 ünite enjekte edilir. Tortikolliziste aktive olan kasa veya kaslara toplam 400-500 ünite toksin enjekte edilmesi öngörülmekle birlikte tutulmuş olan kas gruplarının sayısına ve şiddetine göre dozaj, bireysel farklılıklar gösterebilir. Özellikle küçük ve derin kaslarda EMG ile uygulanması önerilmektedir. İlaç sulandırıldıktan sonra 1 saat içinde kullanılmalıdır. İlaç kullanıldıktan sonra şırıngada veya flakonda artan toksin olduğundan sulandırılmış hipoklorür solüsyonuyla (%1'lik) inaktive edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

12 yaş ve üzerindeki hastalarda selim esansiyel blefarospazm ve  VII. sinir bozukluklarının da içinde olduğu, distoniye bağlı strabismus ve blefarospazm tedavisinde, erişkinlerde servikal distoni ile ilişkili boyun ağrısının ve anormal baş pozisyonunun şiddetini azaltmak için servikal distoni tedavisinde, 2 yaş ve üzerindeki ambulatuvar pediyatrik serebral palsi hastalarında spastisiteye bağlı dinamik equinus ayak deformitesi tedavisinde endikedir. Erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Orbicularis kasına enjeksiyonunu takiben göz kırpmada azalma, özellikle VII. sinir hastalığı olan hastalarda olmak üzere, korneanın açığa çıkmasına, inatçı epitel harabiyetine ve kornea ülserine yol açabilir. İşlem yapılan gözlerde dikkatli bir kornea hassasiyeti incelemesi, ektropiyondan kaçınmak için alt göz kapağı alanına enjeksiyondan sakınılması ve herhangi bir epitel harabiyetinin yoğun tedavisi gereklidir. Çocuklardaki blefarospazm, hemifasiyal spazm ve ilişkili fokal distoniler ya da spazmodik tortikolis'in tedavisinde güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Gebelik ya da emzirme sırasında kullanım güvenilirliği saptanmamış olup C kategorisinde yer almaktadır. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkiler, yanlış yere enjeksiyonuyla komşu kas gruplarının geçici paralizisine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Aşırı dozlar enjeksiyon alanından uzaktaki kaslarda da paraliziye neden olabilir. Blefarospazm ve hemifasiyal spazm tedavisinde, en yaygın olarak bildirilen yan etkiler pitosis, vertikal deviasyon, gözyaşı artışı ve irritasyondur (gözde kuruluk, lagoftalmi ve fotofobi dahil). Nadiren ektropiyon, keratit, diplopi ve entropiyon bildirilmiştir. Gözkapağı yumuşak dokularında kolayca ekimoz ortaya çıkmaktadır. Enjeksiyondan hemen sonra enjeksiyon alanına hafif bir basınç uygulanarak bu olay en aza indirilebilir. Önceden blefarospazm nedeniyle hareketsiz olan hastalarda, tedaviyi takip eden üç hafta içinde  aşırı yorgunluğa bağlı kardiyak kollaps gelişmiştir. Böyle hareketsiz hastalarda uygulama sonrası, aktivitelerinin yavaşça ve dikkatlice tekrar kazandırılmasına dikkat edilmelidir. Botulinum toksini tedavisini takiben bir kapalı açı glokom vakası bildirilmiştir. Spazmodik tortikolis tedavisinde en sık olarak bildirilen yan etkiler: Disfaji, enjeksiyon bölgesinde ağrı ve acı, lokal zayıflık ve semptomatik genel zayıflık/halsizliktir. Dolayısıyla, dozaj daha küçük kas boyutuna uyarlanmıştır. Diğer advers etkiler bulantı, sersemlik, başağrısı, uyuşukluk, katılık ve çürüme izleridir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Botulinum toksininin etkisi aminoglikozid antibiyotikler veya tübokürarin tipi kas gevşeticiler gibi nöromüsküler iletiyi etkileyen diğer ilaçlarla güçlenebilir. Aminoglikozidler veya spektinomisin ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Botulinum toksini ile tedavi edilen hastalarda polimiksinler, tetrasiklinler ve linkomisin dikkatli kullanılmalıdır. Kas gevşeticileri de dikkatli kullanılmalıdır, belki de kas gevşeticinin başlangıç dozu azaltılabilir veya uzun etkililerden ziyade verküronyum veya atrakuryum gibi orta derecede etkili ilaçlar kullanılabilir.