1ilaç

MULTIBIC Potasyumlu Hemofiltrasyon Solüsyonu

Fresenius Medikal

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum klorür, Sodyum hidrojen karbonat, Potasyum klorür, Kalsiyum klorür, Magnezyum klorür heksahidrat, Glukoz monohidrat

 

Piyasa Şekilleri:

6.048 mg/ml, 3.066 mg/ml, 0.298 mg/ml, 0.2205 mg/ml, 0.1016 mg/ml, 1.1 mg/ml: 4500 ml, 6.048 mg/ml, 3.066 mg/ml, 0.1491 mg/ml, 0.2205 mg/ml, 0.1016 mg/ml, 1.1 mg/ml: 4500 ml, 6.048 mg/ml, 3.066 mg/ml, 0.224 mg/ml, 0.2205 mg/ml, 0.1016 mg/ml, 1.1 mg/ml: 4500 ml'lik biofine torbalarda.

 

Kullanım Şekli:

İntravenöz infüzyon için kullanılır. Kişinin medikal gereksinimlerine bağlı olarak her uygulamada 800-1400 ml/s oranında solüsyon erişkinlere kullanılır. Filtrat volümü  günlük olarak 75 litreyi geçmemelidir. Karıştırılmış solüsyon bir ölçüm pompası kullanılarak, ekstrakorporeal sirkülasyonuna verilir. Akut böbrek yetmezliği halinde, tedavi süresi kısıtlanmıştır; organ fonksiyonu tamamen düzeldiği takdirde tedavi durdurulur. Serum potasyum seviyesine bağlı olarak, diğer potasyum konsantrasyonu içeren hemofiltrasyon solüsyonları kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Sürekli hemofiltrasyon uygulaması gerektiren akut böbrek yetmezliğinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Metabolik alkaloz, üremik semptomların hemofiltrasyon yoluyla düzelmemesi ile ortaya çıkan hiperkatabolik durumun beraberinde getirdiği akut böbrek yetmezliği, vasküler girişten yetersiz kan akışı ve sistemik antikoagülasyon yüzünden hemoraji riskinin artmasında kontrendikedir. Ayrıca potasyumsuz formu hipokalemide kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Serum potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat seviyeleri, kan şekeri, dehidrasyon ve hiperhidrasyonun erken teşhisi için vücut ağırlığının izlenmesi tavsiye edilir. Hemofiltrasyon solüsyonuna kontaminasyon ve uyumsuzluk riskinden dolayı ilaç ilave etmek genellikle önerilmez. Gebelik kategorisi B'dir. Bu ilacı kullanmış olan sınırlı sayıda hamile ve emziren kadınların çocuklarında malformasyon sıklığında artma veya fetüs üzerinde direkt ya da dolaylı olarak zararlı etkiler gözlenmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılmış olan çalışmalar yetersiz veya eksiktir fakat fetal hasarın oluşumunu arttırdığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi metoduna veya hemofiltrasyon solüsyonuna yan etkiler; bulantı (rahatsızlık hissi), kusma, kas krampları ile düşük ve yüksek kan basıncıdır. Hemofiltrasyon solüsyonunun kendisine bağlı olabilecek yan etkiler; sıvı yüklenmesine bağlı semptomlar (örn. nefes darlığı veya ayak bileği ve bacakların şişliği), dehidratasyon (örn. baş dönmesi, kas krampı , susuzluk hissi), kanda potasyum seviyesinin azalmasını veya düşük fosfat seviyelerini içeren elektrolit (tuz) dengesizliği, metabolizmanın bozulmasına bağlı olarak yüksek kan glukoz seviyesi ve metabolik alkaloz durumudur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Digoksinin neden olduğu kardiyak aritmi riski hipokalemide artar. Vitamin D ve kalsiyum içeren ilaçlar, hiperkalemi riskini artırır. Örn: Fosfat bağlayıcısı olan kalsiyum karbonat gibi magnezyum tuzları, hipermagnezemi riskini artırır. İlave sodyum bikarbonat sübstitüsyonu metabolik alkaloz riskini artırır. İnsülin uygulaması hipokalemi, hipoglisemi ve hipofosfatemiye neden olabilir. Total parenteral nütrisyon elektrolit bozukluğuna ve hipofosfatemiye yol açabilir. Parenteral nütrisyon gibi diğer infüzyon hacimleri, sübstitüsyon solüsyonu hacmiyle dengelenmelidir, aksi takdirde hiper-hipohidrasyon oluşabilir.