1ilaç

DOPAMINE Fresenius IV Ampul

Fresenius Kabi

 

 

Etken Madde(ler):

Dopamin hidroklorür 40 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 10 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Dilüe edildikten sonra i.v. infüzyon olarak uygulanır. Doz gerekli hemodinamik ve renal etkiler elde edilinceye kadar tedricen artırılır. Düşük doz 3 mg/kg/dakika, orta doz 6-9 mg/kg/dakika, yüksek doz 12-18 mg/kg/dakikadır. Düşük dozla başlanmalı ve alınan yanıta göre yavaş yavaş artırılmalıdır. Çocuklarda: 5-7 mg/kg/dakika, gerektiğinde 10 mg/kg/dakikaya kadar artırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Kardiyotonik etkilidir. Akut konjestif kalp yetmezliği ve şok olgularında (postoperatif, septik, anafilaktik ve kardiyojenik); böbrek yetersizliği tehdidi; akut pankreatit; kronik kalp ve böbrek hastalıklarında akut yetersizlik tehdidi, diüretik tedavisinin etkisini artırmak ve desteklemek; PEEP uygulamalı yapay solunumda azalmış kalp ve böbrek fonksiyonlarını düzeltme; epidural anestezide kardiyovasküler fonksiyonu stabilize etmek için antiaritmik ilaçlar, barbitüratlar, karbromal ve böbrek yoluyla atılan diğer ilaçlarla akut zehirlenmelerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dopamin sülfite duyarlı bronşiyal astımlılarda kullanılmaz. Tiroid fonksiyon fazlalığı (tireotoksikoz), böbreküstübezi tümörlerinde, glokomun bazı şekillerinde (dar açı glokomu), idrar kalıntılı prostat adenomunda, taşiaritmiler, ritm bozukluklarında kullanılmaz.

 

Uyarılar:

İnfüzyona başlamadan önce hipovolemi tamamen düzeltilmelidir. Mümkünse kan ya da plazma bu konuda endikedir. Dopamin verilen hastalarda orantısız bir şekilde diyastolik basınçta artma olursa (nabız basıncında belirgin düşme) infüzyon hızı azaltılmalı ve hasta dikkatle izlenmelidir. Dopaminin damar dışına infüzyonundan kaçınılarak büyük venlere infüze edilmelidir. Arteroskleroz, arteriyal embolizm, Raynaud hastalığı, diyabetik endarteritis, Buerger hastalığı gibi oklüzif damar hastalığı bulunanlarda, enfüzyon sırasında cilt ve ekstremitelerin ısı ve renklerindeki değişmeler dikkatle izlenmelidir. Bu gibi durumlarda enfüzyona devam edilmesine yarar/zarar oranının iyi değerlendirilmesiyle karar verilir. Siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestezikleri kardiyak otonomik irritabiliteyi arttırarak miyokardı kateşolaminlere duyarlı hale getirir. Bundan dolayı bu gibi durumlarda çok dikkatli olunmalıdır. Diğer adrenerjik ajanlarda olduğu gibi Dopamin enfüzyonu sırasında idrar akımı, kardiyak debi ve kan basıncı gibi parametreler çok yakından gözlenmelidir. Hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle hamilelerdeki kullanımına ancak fetusta meydana gelebilecek zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir. İlacın çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Ara sıra hafif bulantı, kusma, başağrısı, huzursuzluk, parmak-tremoru, göğüs ağrıları, çarpıntı, kan basıncı yükselmesi. Artan dozlara bağlı olarak kalpte ritm bozuklukları (sinüs taşikardisi, supraventriküler ve ventriküler ektopiler) ve sol ventrikül diastolünde istenmeyen bir yükselme olabilir. Dopamin infuzyonu deride nekroz meydana getirebilir (kan akımı ile splanchnikus alanı olumlu etkilenirken deri ve adalelerde reaksiyon yapabilir), tehlike bilhassa dolaşım bozukluğu olan hastalara yüksek dozların tatbikindedir. Splachnikus alanında ameliyat veya gastrointestinal organlarda kanama eğilimi bulunan hastalarda kanama tehlikesi vardır. Yanlışlıkla damar dışına yapılan infüzyon paravenöz nekrozlara yol açabilir. Bu bakımdan infüzyonun bir damar kateteri ile yapılması tercih edilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Dopamin ve guanetidin aynı anda verilirse sempatomimetik etki kuvvetlenir. Monoaminooksidaz inhibitör tedavisi görenlerde daha düşük dopamin dozları yeterlidir (yaklaşık normalin 1/10'u). Dopamin diüretiklerle birlikte kullanıldığında munzam, kuvvetlendirici etki yapar. Dopamin ve trisiklik antidepresifler, anestetikler (ritm bozukluklarına meyil), veya fenitoin ile (kan basıncı azalması ve bradikardi) görülmüştür. Dopamin ana alkaloidlerle kombine edilirse perifer damarlarda kangren tehlikesi ortaya çıkabilir.