1ilaç

PETHIDINE Antigen Ampul

FİLİZ ECZA

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Pethidin

 

 

Etken Madde(ler):

Pethidin 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 10 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Pethidine Antigen, i.v., i.m. veya s.c. yolla uygulanır. Yetişkinlerde: Subkütan veya intramusküler uygulamada ortalama doz 25-100 mg, yavas i.v. uygulamada genel olarak doz miktarı 25-50 mg'dır. Eğer ihtiyaç duyulursa bu dozlar her 4 saatte bir tekrarlanabilir. Yaşlı ve Düşkün Hastalarda: Başlangıç dozu 25 mg'ı geçmemelidir. Çocuklarda: İntramusküIer uygulamada uygulanan genel doz 0.5-2 mg/kg'dır. Eğer ihtiyaç duyulursa dozlar her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Değişik etiyolojili şiddetli ağrılar, gastrointestinal ve ürojenital yolların koliklerinde (safra kesesi ve safra kanalı kolikleri hariç). Miyokard enfarktüsü, pulmoner ödem. Preoperatif analjezik olarak. Doğumda: ağrıyı azaltmak, servikal dilatasyon ve plasenta gelişi fazınının süresini kısaltmak, uterus ağzı sertliği ve spazmlarında, spazmodik doğum ve baş gelişi esnasındaki ağrıda.

 

 

Kontrendikasyonları:

0-2.5 yaş arası bebeklerde, astım ve amfizem gibi solunum hastalıklarında, karaciğer bozukluğunda ve kafa travmasında kontrendikedir.

 

Yan Etkileri:

Solunum güçlüğü, bulantı, kusma, iştah kaybı, hipotansiyon, ölü doğum, kabızlık, idrar retansiyonu, idrarda güçlük ve çeşitli allerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir. Alışkanlık yapabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhibitörleri ve oral kontraseptiflerle birlikte kullanılmamalıdır.