1ilaç

BERIPLAST P COMBI SET Flakon

FARMA-TEK

 

 

Etken Madde(ler):

Fibrin Yapıştıcı (Protein, Faktör VIII, Aprotinin, Trombin, CaCl)

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml: 1 ml'lik 1 flakon, 3 ml: 3 ml'lik 1 flakon ve uygulama seti içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Doz, uygulama yerinin büyüklüğüne göre belirlenir.

 

 

Endikasyonları:

Cerrahi müdahalelerde; doku yapışması/kapaması, sütür desteği ve hemostaz sağlamak için, destekleyici tedavi olarak Iokalize şekilde kullanılabilir. Ayrıca, kanayan gastroduodenal ülserlerin endoskopik tedavisinde hemostaz sağlamak için kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Arteriyal ve ağır venöz kanamalarda, sığır proteinlerine ve ürünün diğer bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sadece Iokal uygulama için kullanılabilir. Tromboembolik komplikasyon potansiyeli nedeniyle intravasküler olarak uygulanmamalıdır. İstenmeyen bölgelerde doku yapışmasını önlemek için, uygulama bölgesi dışındaki vücut bölgelerinin yeterli şekilde korunmuş olmasına dikkat edilmelidir. Üründen bağımsız olarak doku hasarı mümkündür. Gastrointestinal kanamaların endoskopik tedavisinde Iokal enjeksiyonla benzer doku hasarı, intramural hematom oluşumuna yol açabilir. Enjeksiyondan sonraki bir ila üç gün içerisinde karın ağrısı, bulantı veya kusma, intramural hematomu işaret edebilir. Duodenal duvarda intramural hematomu bulunan hastalardan, tek bir Iiteratür vakasında pankreatit bildirilmiştir. Bir pankreatit teşhisi, dikkatli olarak değerlendirilmelidir. İnsan kanı veya plazmasından üretilen tıbbi ürünler verildiğinde, enfeksiyöz ajanların bulaşmasına bağlı enfeksiyon hastalıkları tam olarak elimine edilmemiştir. Bu, henüz bilinmeyen özellikte patojenler için de geçerlidir. Gebelikte veya emzirirken kullanılmasının emniyet profili kontrollü klinik çalışmalarla tesbit edilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Nadir durumlarda, aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyonlar (örn. dispne, kızarma/kabarma, ürtiker, hipotansiyon) oluşabilir, çok izole vakalarda şoka kadar uzayabilir. Bu tarz reaksiyonlar özellikle, preparat peş peşe uygulanırsa veya sığır proteinlerine veya ürünün diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalara verilirse görülebilir. Eğer alerjik veya anafilaktik reaksiyonlar oluşursa, uygulama derhal sonlandırılmalı ve en uygun tedavi başlatılmalıdır. Şok tedavisi için, geçerli medikal standartlar takip edilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Formal etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. Benzer ürünler veya trombin solüsyonları ile olduğu gibi alkol, iyodin veya ağır metaller içeren (örn. antiseptik solüsyonlar) solüsyonlara maruz kaldıktan sonra denatüre olabilir. Böyle maddeler, uygulamadan önce mümkün olabildiğince uzaklaştırılmalıdır.