1ilaç

 BERININ P IV Flakon

FARMA-TEK

 

 

Etken Madde(ler):

Faktör IX 600 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon ve 5 ml'lik 1 çözücü flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Gerekli Faktör IX ünitesi, vücut ağırlığı (kg) x istenen Faktör IX artışı (% normal) x 1 ünite/kg formülüyle hesaplanır.

 

 

Endikasyonları:

Faktör IX eksikliği olan (hemofili B), daha önce tedavi görmüş veya görmemiş ve Faktör IX inhibitörü gelişmemiş hastalardaki kanamaların tedavisinde ve önlenmesinde veya ameliyatlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın içindeki maddelerden herhangi birine allerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyon oluştuğu takdirde uygulamaya derhal son verilmelidir. Anafilaktik reaksiyonlarda, şok tedavisi yöntemleri uygulanmalıdır. Koroner arter hastalığı, miyokardiyal enfarktüs veya karaciğer hastalığı geçmişi olan hastalar, yakınlarda ameliyat geçirmiş hastalar, yeni doğanlar, tromboembolik komplikasyon veya dissemine intravasküler koagülasyon riski taşıyan hastalar Faktör IX uygulaması sırasında dikkatle izlenmelidir. Klinik cevap alınamadığında veya laboratuvar koagülasyon testlerinde iyileşme görülmediğinde, Faktör IX inhibitörü için test gerekir (BU olarak titre edilmelidir). İnhibitör tayini düzenli ve sistematik olarak yapılmalıdır. Hemofili B hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Gebelik ve laktasyonda güvenilirliği klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır. Gebelik ve laktasyonda ancak mutlak gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak hipertemi, injeksiyon bölgesinde reaksiyon veya baş ağrısı gözlenmiştir. Nadiren gözlenen yan etkiler: Bazen antikor oluşumunun eşlik ettiği allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar (ürtiker, göğüste sıkışma, wheezing, düşük kan basıncı ve anafilaksi); koagülasyon aktivasyon göstergelerindeki bir artışla birlikte potansiyel tromboembolik komplikasyon riski. Bu semptomlar oluşursa, ilacın kesilmesi gerekir. Antifaktör IX antikor oluşumu, ciddi hemofili B'li hastaların %1-5'inde bilinen bir komplikasyondur. Faktör IX ile tedavi edilen hastalar, bu türlü antikorların gelişimi yönünden gerek klinik gerekse laboratuvar testleri ile yakından izlenmelidir. Kan ve plazma türevi ürünler uygulandığında, enfeksiyon geçiş riski tamamen dışlanamaz. Bu durum doğada henüz bilinmeyen patojenler için de geçerlidir. Düzenli olarak koagülasyon faktörü alan hastaların, hepatit A ve hepatit B'ye karşı aşılanması önerilmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Geçimsizlik: Bu ilaç, başka hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır ve tek başına enjekte edilmelidir. Sadece polipropilenden yapılan injeksiyon/infüzyon setleri kullanılmalıdır. Çünkü insan plazmasından elde edilen koagülasyon faktörlerinin bazı infüzyon ekipmanlarının iç yüzeyine adsorbsiyonu, tedavinin başarısız olmasına neden olabilir.