1ilaç

VİVAFEKS Film Tablet

FAKO 

 

Etken Madde(ler):

Feksofenadin hidroklorür

 

Piyasa Şekilleri:

120 mg: 20 film tablet, 180 mg: 20 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler ve 12 yaş ve üzeri çocuklar: Mevsimsel alerjik rinit: Feksofenadin HCl'ün önerilen dozu günde bir tek doz 120 mg'dır. Kronik idiyopatik ürtiker: Günde bir tek doz 120 mg'dır. Böbrek fonksiyonları azalan hastalarda; başlangıç dozu olarak günde bir tek doz 60 mg önerilmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Erişkinler ile 12 yaş  ve üzerindeki çocuklarda, kronik idiyopatik ürtikerin ciltte kaşıntı ve kızarıklık gibi semptomların giderilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim yoktur.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen istenmeyen olaylar başağrısı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi ve yorgunluk olmuştur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Eritromisin ya da ketokonazol ile birlikte uygulanmasının feksofenadinin plazma düzeyinde 2-3 kat artışa yol açtığı saptanmıştır. Feksofenadinden 15 dakika önce alüminyum ve magnezyum hidroksit jel içeren bir antasidin uygulanması, büyük olasılıkla gastrointestinal sistemde bağlanmaya bağlı olarak, biyoyararlanımda bir azalmaya neden olmuştur. Bu nedenle, feksofenadin uygulaması ile alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitlerin uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilir.