1ilaç

CİNOPAL Kapsül

FAKO 

 

 

Etken Madde(ler):

Fenbufen 300 mg

 

Piyasa Şekilleri:

24 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlere sabah 1 ve akşam 2 kapsül olarak günde toplam 3 kapsül yemek aralarında veya yemeklerle birlikte verilir. 15 yaşından küçük çocuklara önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve eklem dışı romatizmal hastalıkların semptomatik tedavisinde ve cerrahi sonrası ağrının giderilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Asetilsalisilik asit (aspirin) veya propionik asit türevi antienflamatuvar ilaçlara karşı duyarlılıkta kontrendikedir. Mide ve duodenum ülseri, ağır karaciğer yetmezliği, ağır böbrek yetmezliği, asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuvarlarla presipite edilen astma atakları, ürtiker veya akut riniti olan hastalarda fenbufen kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Fenbufen, diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi aktif peptik ülserli hastalarda kullanılmamalıdır. Antikoagülan tedavi uygulanmakta olan hastalar yakından izlenmeli ve gastrointestinal kanama oluşması durumunda, fenbufen uygulaması derhal sonlandırılmalıdır. Tedavi sırasında, pruritus, cilt döknütüleri gibi belirtiler ortaya çıkarsa fenbufen uygulaması sonlandırılmalıdır. Hafif ile orta böbrek bozukluğunda fenbufen dozajını ayarlamak gereksizdir; bununla birlikte, diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda da olduğu gibi fenbufenle tedaviyle ilişkili böbrek fonksiyonunda kötüleşmeye ait birkaç rapor vardır. Bunun ışığında, daha önceden böbrek hastalığı veya bozulmuş kalp veya karaciğer fonksiyonu olan hastalarda dozlar, istenen terapötik etkinin sağlanması için gerekli minimumda tutulmalıdır ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Fenbufen gebeliğin özellikle ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Fenbufen anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Epigastrik bölgede ağrı, bulantı, ishal, ülser ve gastrointestinal sistem kanamaları; pruritus, ürtiker, cilt döküntüleri (eritema, makulopapüler) büllöz deri hastalıklarıyla nadiren Lyell sendromu ve vaskülit şeklinde aşırı duyarlılık reaksiyonları; nadiren anafilaktik reaksiyon, immüno-allerjik pnömoni (allerjik alveolit veya eozinofilik pnömoni) ve astım krizi şeklinde aşırı duyarlılık reaksiyonları (immüno-allerjik pnömoni reaksiyonu, tedavinin sonlandırılmasının ardından 4-6 hafta içinde düzelir); nadiren serum transaminaz ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici yükselmeler; trombositopeni, lökopeni , anemi, eozinofili, protrombin zamanında hafif uzama ve eritema multiforma gibi ciddi reaksiyonlar; bazan baş ağrısı, baş dönmesi ve uyuklama hali, sinirlilik, tinnitus, depresyon ve uykusuzluk meydana gelebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Fenbufen, oral antikoagülan ilaçlarla heparinin etkilerini potansiyalize ederek kanama riskini artırabildiğinden birlikte kullanımı önerilmez. Mutlaka birlikte kullanılması gerekiyorsa periyodik olarak protrombin zamanı ölçümleri yapılmalı ve gerektiğinde K vitamini uygulanmalıdır. Sülfonilüre grubu ilaçların hipoglisemik etkilerini artırabilmeleri nedeniyle fenbufenin sülfonilüre grubu ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmez. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla (asetilsalisilik asit-aspirin hariç) lityumun birlikte kullanılması önerilmez, çünkü lityum kan düzeyleri toksik etki gösterebilecek bir sınıra kadar yükselebilir. Fenbufenle birlikte ya da fenbufen tedavisinden sonra lityum kullanılması gerekiyorsa lityum dozunu ayarlamak için kan lityum düzeyleri yakından izlenmelidir. Metotreksatın etkilerini potansiyalize ederek hematolojik toksisitesini artırabileceği nedeniyle fenbufenin metotreksatla birlikte kullanılması önerilmez.