1ilaç

ZOMACTON Flakon

ER-KİM

 

 

Etken Madde(ler):

Somatropin (Rekombinant)

 

Piyasa Şekilleri:

4 mg: 1 flakon ve 1 çözücü ampul

 

Kullanım Şekli:

Genellikle, haftada 0.17-0.23 mg/kg’lık bir dozun (vücut yüzey alanına göre 4.9 mg/m2- 6.9 mg/ m2) 6-7 defada deri altına uygulanması tavsiye edilir. Günlük injeksiyon, 0.002-0.03 mg/kg veya 0.7-1 mg/m2 vücut yüzey alanına tekabül eder. Bir haftada toplam 0.27 mg/kg veya 8 mg/m2 vücut yüzey alanı ve günde 0.04 mg/kg dozun üstüne çıkılmamalıdır. Genellikle birkaç yıl süren tedavi dönemi, ulaşılabilecek maksimum terapötik yarara göre düzenlenir.

 

 

Endikasyonları:

Somatropin eksikliğine veya yetersizliğine bağlı büyüme geriliği olan çocukların uzun süreli tedavilerinde kullanılır. Preparat uygulanmadan önce hipofiz fonksiyonları araştırılarak teşhis doğrulanmalıdır. Epifizyal füzyon oluşmadığı sürece somatropin etkisini gösterir. Diğer endikasyonu Turner Sendromu'dur.

 

 

Kontrendikasyonları:

Koruyucu maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde; aktif malign tümör belirtisi bulunan hastalarda; gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Büyüme hormonu eksikliği ve Turner Sendromu'nun tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman doktorlar tarafından kullanılmalıdır. Büyüme hormonunun karbonhidrat metabolizması üstüne etki ederek diyabetojenik etki yapması nedeniyle, diyabetli hastalarda; hipotiroidi gelişen durumlarda; intrakraniyal bir lezyona sekonder olarak büyüme hormonu eksikliği sebebiyle Büyüme Hormonu tedavisi alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Papil ödemi gelişen hastalarda durum benign intrakraniyal hipertansiyon olabileceğinden uygun görülürse, büyüme hormonu tedavisi sonlandırılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genellikle doza bağlı ve geçici karakterde olan periferik ödem görülebilir. Nadiren çocuklarda enjeksiyon yerinde geçici, lokal deri reaksiyonları görülebilir. Tedavi sırasında antikor oluşumuna ender olarak rastlanır. Titreleri ve bağlanma kapasiteleri çok düşük olan bu antikorlar somatropin uygulamasına karşı vücudun verdiği büyüme cevabını etkilememektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Glukokortikoid tedavisiyle birlikte kullanıldığında büyümeyi arttırıcı etkisi inhibe olabilir. ACTH eksikliği de bulunan hastalarda, büyüme üzerindeki inhibitör etkisinden kaçınmak için glukokortikoid dozu dikkatli ayarlanmalıdır.