1ilaç

VIALEBEX IV Flakon

ER-KİM

 

 

Etken Madde(ler):

İnsan albumini 20 %

 

Piyasa Şekilleri:

50 ml'lik 1 i.v. flakon
100 ml'lik 1 i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

Doz her vakaya göre ayrı düzenlenir. Hipovolemi ile ilişkili hipoproteinemide, toplam protein konsantrasyonları infüzyon sonrasında kontrol edilmelidir. Çocuklarda hipovoleminin tedavisinde normal doz 1-2 g/kg'dır. Ürün tercihen %10 albumin şeklinde uygulanmalıdır (çocuğun veya yeni doğanın kan sodyum konsantrasyonuna bağlı olarak izotonik solüsyonda 1/2 oranında seyreltildikten sonra). Yeni doğan sarılığının önlenmesinde, 1/2 oranında seyreltildikten sonra, kilo başına 1 g verilir. Sadece intravenöz yoldan kullanılır. Uygulama hızı, endikasyona ve vakanın durumuna göre ayarlanır. Solüsyon intravenöz olarak direkt uygulanabilir ya da izotonik solüsyonlar (%5 glikoz solüsyonu veya %0.9 izotonik sodyum klorür solüsyonu) ile 1/2 oranında seyreltildikten sonra kullanılabilir.İnfüzyon hızı endikasyona ve vakanın durumuna bağlı olarak ayarlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Albümin gereksiniminde kullanılır. Hipovolemik şokun acil tedavisi, yanık tedavisi, ödemin eşlik ettiği veya etmediği hipoproteinemi, erişkin solunum yetmezliği sendromu, kardiyopulmonel by-pass, akut karaciğer yetmezliği, yeni doğanın hemolitik hastalığı, proteinden zengin sıvıların sekestrasyonu, eritrosit resüspansiyonu, akut nefrozis, böbrek diyalizinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dekompanse kalp hastalıkları, akciğer ödemi, oligüri, anüri, hipertansiyon, ağır kardiyovasküler hastalıklar, özofagus varisleri ve hemorajik diatezlerde kontrendikedir. Anaflaktik şok oluşumu tedavinin durdurulmasını gerektirir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik reaksiyonlar, titreme ve ateş yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Protein hidrolizatlarıyla aminoasit solüsyonlarıyla ya da alkol içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.