1ilaç

TRH IV Ampul (Üretilmiyor)

ER-KİM

 

 

Etken Madde(ler):

Protirelin 0.2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri: (Üretilmiyor)

1 ml'lik 1 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde ve 50 kg/vücut ağırlığının üstündeki gençlerde 0.2 mg TRH i.v. olarak uygulanır. Bebeklerde ve çocuklarda kg/vücut ağırlığı başına 1 mcg yeterlidir. 5 ml kan toplandıktan sonra serumdaki bazal TSH konsantrasyonu belirlenir. TRH i.v. enjeksiyonu yavaş (en az 1 dakika) yapılır. Enjeksiyondan 30 dakika sonra tekrar 5 ml kan alınır ve serum TSH'daki artış belirlenir (pik değer). Testin sonucu bazal ve pik değerler arasındaki farktır (=TSH). T3'ün belirlenmesi gerekiyorsa, 3 saat sonra bir daha kan alınması yararlıdır.

 

 

Endikasyonları:

Sentetik TSH (tirotropin salıverici hormon)'dır. Hipofiz-tiroid sistemi fonksiyonlarının incelenmesi için TSH-testi uygulanmasında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Protirelin, ilaca aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Akut kardiyak enfarktüslü, unstabil angina pektorisli, artan spazmofili ve ciddi bronşiyal obstrüksiyonlu hastalarda protirelin kullanılmamalıdır. Gebelikte TSH-testi endike değildir.

 

Uyarılar:

Hipertiroidizm tiroid baskılayıcı tedavisinden sonra bir patolojik TSH-testi daha uzun süre devam edebilir. Eğer TSH süpresyon terapisi yapılmışsa, TSH-testi ancak terapisiz bir kaç hafta sonra tiroid fonksiyonunun yorumunu sağlayabilir. Levotiroksin ve/veya liotiroksin terapisinde, serumdaki tiroid hormon konsantrasyonunun belirlenmesi için TSH-testinden 24 saat önce ilaç kesilmelidir. TSH doğru şekilde uygulanmazsa veya TSH değerinin belirlenmesi için tanımlanan zaman aralıklarına uyulmazsa, tiroid fonksiyonu yanlış değerlendirilebilir. Belirtilen yan etkilerden dolayı, kardiyak disritmi, koroner yetersizlik, iyi kontrol edilmeyen hipertansiyon, büyük hipofiz tümörü, epilepsi ve bronşiyal astımlı hastalarda TSH dikkatle kullanılmalıdır. Büyük hipofiz adenomalı bazı hastalarda, tümörün büyümesi veya apopleksinin sonucu olan bazı akut lokal komplikasyonlar tanımlanmıştır ki, bunlar TSH'nin uygulanmasıyla süre açısından ilgili olabilir (baş ağrısı, şuur bulanıklığı, kafatası sinirleri felci, hafif görüş azalmasından amoraza kadar göz hastalığı, hemipleji). Bazı olgularda nörocerrahi müdahale gerekli olmuştur. Bu olguların çoğunda TSH başka ilaçlarla birlikte verilmiş olduğundan, bu komplikasyonlara sadece TSH'nın neden olup olmadığı açık değildir.

 

Yan Etkileri:

İntravenöz enjeksiyonun hemen ardından sıcaklık hissi, baş dönmesi, idrara çıkma isteği, hafif baş ağrısı, kızarma semptomları, karın ve pelvis rahatsızlığı, nadiren kusma, göğüste sıkışma hissi ve garip tat hissi, nadiren göğüste veya el-ayaklarda rahatsızlık, açlık hissi, ağız kuruluğu , tansiyon ve nabız artışı gibi belirtiler görülebilir ve 1-3 dakika sürer. Eğilimi olan hastalarda spazmoz ve astımlı hastalarda astım nöbetleri tek tek olgular olarak kaydedilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Levotiroksin, dekstrotiroksin, liotironin ve TRIAC gibi diğer tiroid hormonları analogları, TSH-testlerinde TSH'nın dozuna bağımlı artışını engeller. Glukokortikoidler, somatostatin, dopamin, bromokroptin, lizurid, levodopa, salisilatlar, morfin ve röntgen kontrast maddeleriyle artış azalır; GnRH, GH-RH, CRH, estrojen, klomifen, spironolakton, iyodür, amiodaron, lityum, teofilin, metoklopramidle aynı zamanda verildiğinde ise artış biraz fazlalaşabilir, ancak bu etkileşmelerden dolayı testin yorumlanması ancak nadir durumlarda bozulabilir.