1ilaç

SPASMEX Film Tablet

ER-KİM

 

 

Etken Madde(ler):

Trospiyum klorür

 

Piyasa Şekilleri:

15 mg: 100 film tablet
30 mg: 50 film tablet,

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler ve gençler için tavsiye edilen başlangıç dozu, 8 saat arayla günde 3 defa 15 mg (günlük doz 45 mg). Hastanın verdiği cevaba göre, günlük tek doz, 2-3 film kaplı tablete çıkarılabilir (90-135 mg/gün) veya 1/2 film kaplı tablete düşürülebilir (22.5 mg/gün). Alınması gereken günlük dozlardan biri unutulduğunda bir sonraki doz zamanında çift doz alınmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Non-hormonal ve non-organik vejetatif mesane fonksiyon bozuklukları (semptomatik irritabl mesane, duyusal urge inkontinans) ve Medulla spinalisin supranükleer lezyonlarına sekonder olarak gelişen spastik nörojen mesanede (detrusor hiperfleksia) görülen  idrara çıkma sıklığında artış (pollaküri) ve gece işemesinin (noktüri) semptomatik tedavisinde endikedir. Detrusor ve sfinkter dissinerjisi varlığında mesane, tercihan hastanın kendisinin uyguladığı internitant kateterizasyon yolu ile, içinde rezidüal idrar kalmaksızın boşaltılmalıdır. Eğer mesane tamamen boşaltılmamış ise 15 mg trospiyum alınmamalıdır. Vejetatif mesane bozukluklarında tedavi öncesinde mesane disfonksiyonunun nedeni açığa kavuşturulmalıdır. Öncelikle nedene yönelik tedavi gerektiren üriner sistem infeksiyonu ve mesane karsinoması varlığı araştırılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dar açılı glokomu olan hastalarda, selim prostat hipertrofisinde idrar retansiyonu olan hastalarda, mide-barsak kanalının mekanik stenozunda, taşiaritmide ve myastenia gravis’te kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gebelik kategorisi C’dir. Trospiyum klorür plasentayı geçer. Süte geçer. Gebe kadınlarda çalışma mevcut olmadığından gebelerde kullanımı için doğru bir tanı konulması şarttır. Normal dozda alındığında dahi, görme duyusunu etkiler bu nedenle araba ve diğer araçların kullanımı sakıncalı olabilir.

 

Yan Etkileri:

İlacın antikolinerjik etkilerine bağlı olarak yan etkiler görülebilir. Örneğin ter ve salya salgısı azalabilir. İdrar retansiyonu ve kalp atım hızında bozukluk olabilir. Özellikle yeterince düzeltilmemiş hipermetropisi olanlarda, görme bulanıklığı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Amantadinin, trisiklik antidepresanların, kinidinin ve antihistaminiklerin ve disopiramidin antikolinerjik etkileri ve beta sempatomimetiklerin taşikardik etkileri artabilir.