1ilaç

FACTOR VON WILLEBRAND-LFB Flakon

ER-KİM

 

Etken Madde(ler):

İnsan koagülasyon von Willebrand faktörü (Ristosetin kofaktör) 1000 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 10 ml'lik 1 çözücü flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

1) Ameliyat ve şiddetli travmada kanamanın durdurulması: a) Faktör VIII:C seviyesi >%20 iken: Ameliyattan 30 dk önce 50 IU/kg dozunda vWfRCo enjekte edilir. Planlanmış ameliyat durumunda, tedaviye, ameliyattan 12-24 saat önce başlanmalı ve ameliyattan 1 saat önce yenilenmelidir. b) Faktör VIII:C seviyesi <%20 iken: Ayrıca ilk enjeksiyonu sırasında 30-40 IU/kg'lık tek bir doz Faktör VIII uygulanması gereklidir. Amaç, ristosetin kofaktör aktivite düzeyinin %60 ve faktör VIII:C düzeyinin %40 oranlarında bulunmasını sağlamaktır. 2) Kanama Tedavisi: a) Faktör VIII:C seviyesi >%20 iken: 50 IU/kg dozunda vWfRCo enjeksiyonu yapılır. b) Faktör VIII:C seviyesi <%20 iken: İlk seçim tedavisi olarak bu ilaç kullanılmaz. İlk enjeksiyonu sırasında 30-40 IU/kg'lık tek bir doz Faktör VIII uygulanması gereklidir. Tedavi kanama şiddetine, hastanın klinik durumuna ve laboratuvar sonuçlarına bağlı olarak bir ya da bir kaç gün her 12-24 saatte 30-50 IU/kg dozunda devam etmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle Willebrand faktörünün kantitatif ve/veya kalitatif eksikliğine bağlı olan von Willebrand hastalığının tedavisinde, desmopressin (DDAVP) ile tedavi elde edilemediğinde veya kontrendike olduğu durumlarda kullanılmaktadır. İlaç, ameliyat sırasında veya şiddetli travmalarda oluşan kanamaların durdurulmasında ve küratif kanama tedavisinde; Faktör VIII eksikliği az olan (kan dolaşımındaki F VIII seviyeleri >normalin %20'si) Willebrand hastalığında ve özellikle mukozal kanamalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın içindeki maddelerden herhangi birine alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Eğer hastanın faktör VIII:C düzeyi <=%20 ise, bu ilaç kanamanın ilk 12 saati sırasında tek başına kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İlaç ile tekrarlanan tedaviden sonra klinik cevap alınamadığında veya faktör von Willebrand titreleri istenen düzeyden daha düşük ise, faktör von Willebrand inhibitörü araştırılmalıdır. Alerjik veya anafilaktik reaksiyon oluştuğu takdirde uygulamaya derhal son verilmelidir. Gebelik ve laktasyonda ilacın güvenirliği kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak Quincke ödemi, ürtiker, döküntü ve ateş görülmüştür. İnhibitör oluşumu çok nadirdir ama klinik ve laboratuvar testleri ile izlenmelidir. Karaciğer yetmezliği, koagülasyon inhibitör yetmezliği veya fibrinolitik enzim yetmezliği olan hastalarda trombotik komplikasyon riski nedeniyle, yaygın intravasküler koagülasyon veya tromboza ilişkin erken belirtiler izlenmeli ve tromboembolik komplikasyonlar engellenmelidir. Kan ve plazma türevi ürünler uygulandığında, enfeksiyon geçiş riski vardır. Bu nedenle hepatit A ve hepatit B'ye karşı hasta aşılanmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ilaçlarla karıştırılması tavsiye edilmez. Sadece polipropilenden yapılan enjeksiyon/infüzyon setleri kullanılmalıdır.