1ilaç

CHORAGON IM Ampul

ER-KİM

 

Etken Madde(ler):

İnsan koryonik gonadotropini (hCG)

 

Piyasa Şekilleri:

1500 IU: 3 i.m. ampul
5000 IU: 3 i.m. ampul

 

Kullanım Şekli:

Kadınlarda: Folikülasyon veya ovülasyon indüksiyonuna bağlı sterilitede ovülasyonu indüklemek için menotropin tedavisine takiben genellikle 5000-10000 IU hCG'lik bir injeksiyon; Korpuz luteum yetmezliğini önlemek için ovülasyonun ardından 9 gün boyunca toplam 5000 IU hCG'ye kadar tekrarlayan 3 injeksiyon yapılır; HMG (insan menopozal gonadotropin) ile birlikte konjugasyon tedavisinde tıbbi olarak yardımlı üreme programında süperovülasyonun sağlanmasında HMG injeksiyonundan 30-40 saat sonra 5000-10000 IU hCG uygulanır. En az 3 folikül çapının 17 mm'den büyük olduğunda 17-beta estrodiol düzeyinin en az 3500 nmol/l (920 pikogram/ml) olduğunda hCG uygulaması önerilmektedir. Bu kriterler sağlanamadığında kullanılmamalıdır. Erkeklerde: Hipogonadotropik hipogonadizm tedavisi için haftada 2-3 kez 500-1000 IU; yetersiz hipofiz gonadotropik fonksiyonuna bağlı puberte gecikmesinde en az 6 ay boyunca haftada 2 kez 1500 IU; kriptorşizmde (inmemiş testis) 500-1000 IU yaşa bağlı olarak değişir, uygulama birkaç hafta süreyle birbirini takip eden günlerde yapılır.

 

 

Endikasyonları:

Erkekte testosteron yapımını, kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra progesteron salgısını uyarır. Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm, spermatogenez sağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik forksiyonuna bağlı puberte gecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorşizmde endikedir. Kadında: İnfertilitede folikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonu ve kontrollü hipestimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyona hazırlamada endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Prostat karsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümör varlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Erkekte: Hastaların hCG ile tedavisi androjen yapımını artırır. Bu nedenle; hCG, puberte öncesi dönemdeki erkek çocuklarına dikkatle uygulanmalı, erken epifiz kapanması ya da erken cinsel gelişmeye neden olmamalıdır. Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrek disfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları (ya da özgeçmişte bu durumların varlığı) izlenmelidir. Androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığın ağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir. Kadında: Anovülasyon ya da folikül olgunlaşmasında bozukluğa bağlı infertilite tedavisi gören hastalarda önceki menotrofin uygulaması overlerde istenmeyen hiperstimülasyona neden olabilir. Bu gibi durumlarda, çoğul ovülasyon ve over hiperstimülasyonu sendromu riskinden ötürü hCG uygulanmamalıdır. Gonadotrofin müstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerde düşük ve çoğul gebelik riski artar.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak deri döküntüleri bildirilmiştir. Bazan erkeklerde yüksek dozların uygulanmasından sonra vücutta su ve tuz tutulması görülmüştür. Bu olay, aşırı androjen yapımının bir sonucu olarak kabul edilmektedir.