1ilaç

TAMPROST MR Kapsül

Eczacıbaşı-Zentiva

 

 

Etken Madde(ler):

Tamsulosin hidroklorür 0.4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 kapsül içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tamprost Kapsül, BPH semptomlarının tedavisinde günde bir defa 0.4 mg önerilir. Her gün aynı öğünden yaklaşık 30 dakika sonra kapsül ezilmeden veya çiğnenmeden alınmalıdır. 0.4 mg'lık kapsül tedavisine yanıt vermeyen hastalarda 2-4 hafta 0.4 mg ile tedavi edildikten sonra, tamsulosin dozu günde bir defa 0.8 mg'a çıkılabilir. Bir kaç gün tedaviye ara veren hastalarda, tedavi tekrar 0.4 mg dozundan başlatılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Benign prostat hiperplazisinin fonksiyonel semptomlarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık olanlarda, ortostatik hipotansiyon öyküsü ve ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kan basıncında bir düşüş oluşabilir. Bunun sonucu olarak nadiren senkop ortaya çıkabilmektedir. İlaç ile tedaviye başlamadan önce dijital rektal muayene ve gerektiğinde prostat spesifik antijen (PSA) tayini tedavi öncesinde ve sonrasında düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Hastalarda sersemlik halinin oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Sersemlik, anormal ejakülasyon ve daha az sıklıkla (%1-2) başağrısı, asteni, postural hipotansiyon, çarpıntı oluşur. Bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi gastrointestinal reaksiyonlar zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Kızarıklık, kaşıntı ve ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları da ortaya çıkabilir, anjiyoödem bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte simetidin uygulanması tamsulosinin plazma düzeylerinde bir artış, furosemid ise bir düşüş oluşturmuştur. Fakat düzeyler normal pozoloji değişim aralığı arasında kaldığından dozu değiştirmek gerekmez. Diklofenak ve varfarin tamsulosinin eliminasyon hızı artırabilir. Diğer alfa1 adrenoseptör antagonistlerinin birlikte uygulanması hipotansiyona neden olabilir.