1ilaç

VICKS Medinait Şurup

Eczacıbaşı

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Asetaminofen (Parasetamol) 1000 mg/30 ml, Psödoefedrin HCl 60 mg/30 ml, Dekstrometorfan HBr 30 mg/30 ml, Doksilamin süksinat 12.5 mg/30 ml

 

Piyasa Şekilleri:

120 ml'lik cam şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde (12 yaş ve üzeri); tercihen akşam yatarken 30 ml (1 ölçek) dozunda kullanılır. İlaç alınırken ilaçla verilen ölçek kullanılmalıdır. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarının seyrine bağlı olarak en fazla 6 saatte bir olmak kaydıyla tekrarlanabilir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Diyabetliler için: 30 ml'de 19.5 g karbonhidrat vardır (81.5 kcal).

 

 

Endikasyonları:

Soğukalgınlığı ve gribal enfeksiyonlarda görülen kırıklık, başağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, ateş, burun akması, aksırma ve tahrişe bağlı öksürük gibi semptomların hafifletilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Psödoefedrin gibi sempatomimetik bileşik içeren ilaçlar; yüksek hipertansiyonu, ağır koroner damar hastalığı olan ve son 2 hafta içinde MAO inhibitörü kullanmış olan hastalara verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Yüksek dozlarda sinirlilik, sersemlik ya da uyku hali ortaya çıkabileceğinden , önerilen dozlar aşılmamalıdır. Trisiklik antidepresanlar, dekonjestanlar, amfetamin gibi merkezi sinir sistemini uyaran bileşiklerle kullanılacağında dikkatli olunmalıdır. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, diabetes mellitus, glokom, hipertiroidizm ya da prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu olanlar hekim önermedikçe kullanmamalıdır. Hekim önermedikçe sigara içenler, astım ve amfizeme bağlı ya da aşırı mukus salgısıyla birlikte görülen öksürüğü olanlar kullanmamalıdır. 7 günden daha uzun bir süre kullanılmamalıdır. Özellikle çocuklarda aşırı uyarılmaya yol açabilir. Kronik akciğer hastalığı, nefes darlığı ve nefes almada güçlük çekenler kullanmamalıdır. %10 oranında alkol içerdiği için; karaciğer hastaları, alkolikler, epileptikler, beyin hasarı olanlar, gebeler ve çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır. Araç ve makine kullanımı sırasında reaksiyon yeteneğinde azalma olabilir. Alkol, sedatif ve trankilizan kullananlar, aditif etki olasılığından dolayı, doktora danışmadan kullanmamalıdır. Böbrek yetmezliği olanlar kullanmadan doktora danışmalııdır. Karaciğer yetmezliği olanlar kullanmamalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda yeterli çalışma yapılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Belirgin uyku hali ve sersemlemeye yolaçabilir. Özellikle yüksek dozlarda uyku bozuklukları, halüsinasyon gibi MSS uyarılmasına bağlı yan etkiler nadiren görülebilir. Aşırı duyarlılığa bağlı olarak deri döküntüleri bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları çok enderdir. Özellikle prostat hipertrofisi olanlarda idrar retansiyonu görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antihipertansif ya da antidepresan ilaçlar kullananlar, hekime danışmadan kullanmamalıdır. Psödoefedrin gibi sempatomimetikler, biyotransformasyonlarını yavaşlatan MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldıklarında, kan basıncında yükselme görülebilir. Psödoefedrin, alfa ve beta blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Parasetamol, uzun süreli kullanımda ve yüksek dozlarda antikoagülan ilaçların etkisini arttırır.