1ilaç

THİOSPA IM Ampul

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 6 i.m. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

15 yaşın üzerindeki yetişkinlerde, günde 2 defa 1 ampul i.m. olarak uygulanır. Şiddetli kas krampları durumunda tedavi dozu hergün günlük dozun yarısı kadar artırılabilir. Günlük doz 24 mg'ı geçmemelidir. Tedavi süresini uzatmak için doz aralıkları uzatılabilir. Gerekirse, oral olarak günde 2 defa 8 mg'lık 1 tablet veya 4 mg'lık 2 tablet ile tedavi 5-7 güne uzatılabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun hazırlık aşamasında, kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gerekli olan (30-40 dakika) süre gözönünde bulundurulmalıdır. Tiyokolşikosidin 15 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Tiyokolşikosid ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tiyokolşikoside aşırı duyarlılığı olanlarda, adale hipotonisinde, gevşek paralizide kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Deneysel çalışmalar, insanlar üzerindeki malformasyon etkisinin belirlenmesine yeterli değildir. anne sütüne geçtiği için, ilacın yarar/risk oranı dikkate alınarak kullanım konusunda karar verilir.

 

Yan Etkileri:

İntramüsküler uygulama sonrasında nadir olarak tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon bildirilmiştir. Topik uygulama sırasında, özellikle uzun süre kullanımda aşırı duyarlılık gelişebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Benzer etkideki diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.