1ilaç

SETRON Ampul

Eczacıbaşı

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Granisetron

 

 

Etken Madde(ler):

Granisetron HCl 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

3 ml'lik 1 ampul
3 ml'lik 5 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Setron ampulün 10 mcg/kg dozunda kemoterapi başlamadan önceki 30 dakikalık zaman diliminde uygulanması önerilir. Setron ampul seyreltilmeksizin 30 saniyede i.v. bolus şeklinde ya da %0.9 NaCl veya %5 dekstroz ile toplam hacim 20-50 ml olacak şekilde seyreltilerek 5 dakikada infüzyon şeklinde uygulanabilir. Çocuklar: 2-16 yaş arası çocuklarda 10 mcg/kg dozunda önerilir. Granisetron kullanımı 2 yaş altındaki çocuklarda araştırılmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

Sitotoksik tedaviye (radyoterapi ve kemoterapi) bağlı olarak ortaya çıkan akut ve gecikmiş bulantı ve kusmaların önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Granisetrona veya ilişkili maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Barsak hareketlerini azaltabileceğinden, subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulamayı takiben izlenmelidir. Gebelik kategorisi B'dir. İnsanlarda gebelikte kullanılmamıştır. Bu nedenle, klinik nedenlerle zorunlu olmadıkça gebelere uygulanmamalıdır. Anne sütüne geçişiyle ilgili veri yoktur. Emzirenlere verilmesi gerekiyorsa emzirme kesilmelidir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Genellikle iyi tolere edilir. Granisetron uygulamasıyla kesinlikle ilişkili olan herhangi bir ekstraprimidal etki veya başka ciddi advers reaksiyonlar gözlenmemiştir. Başağrısı ve kabızlık en sık kaydedilen et-kiler olmakla birlikte bunların çoğu hafif veya orta şiddette görülmüştür. Minör deri döküntüleri seyrek olarak bildirilmiştir. Klinik çalışmalarda normal sınırlar içinde kalmakla birlikte, karaciğer transaminazlarının ortalama düzeylerinde geçici artışlar görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klinik çalışmalarda herhangi bir ilaç etkileşimi kanıtı gözlenmemiştir.