1ilaç

SALAZOPYRINE EN Tablet

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Salisilazosulfapiridin 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerle birlikte alınan, erişkinlerde 4-6x2-4 tablet ve çocuklarda 5-7 yaş arasında olanlarda 3-6x1/2 tablet ve 7 yaş yukarısındakilerde 3-6x1-2 tablettir. Ciddi olgularda erişkin dozu 16-24 tablete kadar çıkartılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Salisilazosülfapiridin (sülfasalazin), sülfapiridin ve salisilik asidin bir asit-azo bileşiğidir. İltihaplı barsak hastalıkları ve aktif romatoid artrit tedavisinde kullanılır. Salisilazosülfapiridin ve metabolitlerinin antienflamatuvar, immunosüpresif ve antibakteriyel etkileri vardır. Bağ dokusuna karşı karakteristik ve spesifik bir afinitesinin bulunması nedeniyle Salisilazosülfapiridin subepitelyal doku değişimiyle birlikte olan ülseratif kolit tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sülfamid veya salisilatlara karşı aşırı duyarlı olan hastalarda intestinal ve üriner obstrüksiyonlarda, porfirialı hastalarda, iki yaşından küçük çocuklarda, şiddetli allerji ve bronşiyal astma olgularında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Karaciğer veya böbrek yetmezliği veya kan diskrazisi olan hastalarda, hastanın klinik durumuna göre ilacın kullanımına karar verilmelidir. Glukoz-6- fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar hemolitik anemi yönünden kontrol edilmelidir. Hasta, idrarının ve cildinin azo boyası nedeniyle portakal sarısı renk alabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında haftada 1 defa tam kan sayımı ve idrar tahlili yapılmalıdır. Böbrek hasarı durumunda kristalüri ve taş oluşumunu önlemek amacıyla hasta uygun miktarda sıvı almalıdır. Ağır toksik ve aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelirse ilaç hemen kesilmelidir. İlaç bırakıldıktan birkaç hafta sonra tedaviye düşük dozda tekrar başlanır ve doz yavaş yavaş artırılır. Klinik araştırmalar ve bildirilen yan etkiler ilacın fetüs üzerinde istenmeyen etkiler meydana getirdiğini göstermemiştir. Hayvan deneylerinde fetüsün hiç bir zarar görmediği saptanmıştır. Bununla birlikte ilaç, hamilelik sırasında ancak çok gerekliyse kullanılmalıdır. Süte geçen salisilazosülfapiridin miktarı ihmal edilebilir. Bazı durumlarda salisilazosülfapiridin tedavisi sırasında oligospermi ve infertilite görüldüğü bildirilmiştir. İlacın bırakılmasıyla bu etkiler ortadan kalkar.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında görülebilen bazı yan etkiler, ülseratif kolit ve Crohn hastalığının belirtileriyle karıştırılabilir. Bu nedenle kesin bir ayrım yapmak güçtür. Bulantı, iştahsızlık, vücut sıcaklığının artışı, eritem, kaşıntı, baş ağrısı en sık bildirilen yan etkilerdir. Eritrosit anomalileri (örn. hemolitik anemi, makrositoz), siyanoz, lökopeni, trombositopeni, midede dolgunluk hissi ve karın ağrısı, baş dönmesi ve kulak çınlaması, proteinüri, hematüri, kristalüri, ciltte sarı renk, nefes darlığı, öksürük, ateş ve eozinofiliyle birlikte görülen alveolar fibroz, periorbital ödem, serum hastalığı, LE sendromu, nefrotik sendrom ileri derecede seyrek olarak bildirilen yan etkilerdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Salisilazosülfapiridin ile birlikte kullanıldığında folik asit ve digoksin emiliminde azalma olduğu bildirilmiştir.