1ilaç

MEXİTİL Kapsül  

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Meksiletin HCl 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 kapsüllük ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu 400 mg ve idame dozu bölünmüş dozlar şeklinde 400-800 mg'dır. Bazı hastalarda günlük 300 mg'lık doz yeterli bulunurken, bazılarında 1200 mg'a kadar çıkmak gerekebilir. İlk idame dozu, klinik yanıta bağlı olarak, yükleme dozundan 2-6 saat sonra verilmelidir. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen sonra kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Ventriküler aritmi ve ekstrasistollerin tedavisiyle dijital ve başka ilaçların neden olduğu aritmiler ve idiyopatik aritmilerin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ventriküler aritmilerin ciddi sonuçları nedeniyle, spesifik ya da mutlak kontrendikasyonlar yoktur.

 

Uyarılar:

Sinüs düğümü işlev bozukluğu, iletim bozukluğu, bradikardi, hipotansiyon, kalp yetmezliği durumlarında kullanılacaksa hasta dikkatle gözlenmelidir. Bu durumlarda dozajın azaltılması gerekebilir. Kompanse olmayan karaciğer sirozlu hastalarda ve ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda meksiletinin eliminasyon hızında gecikme olabilir. Parkinsonizmli hastalarda tremorda artış olabilir. Miyokard enfarktüsünün akut fazında, gastrointestinal emilimin gecikmesine bağlı olarak, diffüzyon hacminde artış, plazma düzeyinde düşme ve yarı-ömrün uzaması nedeniyle, bir yükleme dozu gerekebilir. Plasenta engelini aşar ve anne sütünde bulunur. İlacın gebelerde ve emziren annelerde kullanılması sırasında, potansiyel yarar/zarar değerlendirilmesi yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal bozukluklar, ağızda tat bozukluğu, bulantı, kusma, eklem ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, bulanık görme, tremor, parastezi, ataksi, hipotansiyon, konvülziyon ve sinüs bradikardisi gibi yan etkiler görülebilir. Seyrek olarak, geri dönüşümlü karaciğer işlevi bozuklukları (transaminazlarda yükselme) bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tedaviye dirençli aritmi vakalarında meksiletin ile birlikte diğer antiaritmik ilaçlar kullanılabilir. Disopramid ile kombinasyonunda  söz konusu ilacın belirgin inotropik etkisi gözönünde tutulmalıdır. Narkotik analjezikler midenin boşalmasını geciktirebilir ve bu durum emilimin gecikmesine yolaçabilir. Antasitlerde emilim gecikmesine yol açar ancak biyoyararlanımı etkilemez. Enzim endüksiyonu nedeniyle rifampisin ve fenitoin ilacın plazma düzeyini ve yarı-ömrünü azaltabilir. Simetidin ilacın karaciğer metabolizmasını etkilediğinden, bazı hastalarda meksiletinin plazma düzeylerinde artış gözlenmiştir.