1ilaç

GLURENORM Tablet  

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Glikuidon 30 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Çoğunlukla kahvaltıda 15 mg'la başlar. Doz yeterli olmadığında kademeli olarak arttırılır. Günde 120 mg'ın üzerindeki toplam dozların, hastalığın denetiminde daha fazla bir düzelme sağlamadığı bilinmelidir. Diğer bir antidiyabetik ilaçtan Glurenorm tedavisine geçilirken, 30 mg Glurenorm'un etkisinin yaklaşık 1000 mg tolbutamide eşdeğer olduğu bilinmelidir. Başlangıç dozu çoğunlukla 15-30 mg'dır. Önerilen günlük doz 60 mg'dan fazla değilse, Glurenorm kahvaltıda tek doz halinde alınabilir. Ancak günde 2-3 defalık dozlarla daha iyi bir denetim sağlanabilir. Tabletler yemeklerden (en fazla 1/2 saat önce) alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Orta yaşlı ve yaşlı insüline bağımlı olmayan hastalardaki diabetes mellitus'un tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İnsüline bağımlı diyabette, diyabet koması ve prekomasında, asidoz ve ketozla komplike olmuş diyabette, sülfonamidlere karşı alerji durumunda veya gebelikte kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt aracı kullanma yada tam konsantrasyon gerektiren bir mesleği sürdürme yeteneğini azaltabileceğinden özel bir dikkat gösterilmelidir. Ağır böbrek yetmezliğinde, porfiriası ve ağır karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Halsizlik ve hastalık belirtileri görüldüğünde hekime başvurulmalıdır. Hasta tedavi sırasında gebe kalırsa kullanımı kesilmeli ve derhal hekime danışılmalıdır. Hastanın bir öğünü atlaması ya da doz önerilerine uyulmaması hipoglisemiye yolaçabilir. Öğün atlanmışsa o doz kullanılmamalıdır. Tek başına diyet tedavisi ya da diyet ve insülin tedavisiyle karşılaştırıldığında, oral hipoglisemik ilaçların kullanımı ile kardiyovasküler mortalite artışı arasında bir bağıntı olduğu bildirilmiştir.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak hipoglisemik reaksiyonlar, alerjik deri reaksiyonları, hematopoetik sistemde değişimler ve gastrointestinal tahammülsüzlük bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hipoglisemik ilaçların etkisi; fiziksel egzersiz, stres, alkol veya salisilatlar, fenilbutazon preparatları, tüberkülostatikler, kloramfenikol, tetrasiklin bileşikleri, kumarin türevleri, MAO inhibitörleri ve beta reseptör blokerleri tarafından güçlendirilebilir. Klorpromazin, sempatikomimetik ilaçlar, kortikosteroidler, tiroid hormonları, oral kontraseptifler ve nikotinik asit içeren preparatların birlikte alınması sonucunda hipoglisemik etkide bir azalma görülmesi mümkündür. Hastanın alkole karşı toleransını azaltabilir.