1ilaç

FLAGENTYL Tablet

Eczacıbaşı

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiprotozoal İlaçlar > Amibisidler (Amip İlaçları) > Seknidazol

 

 

Etken Madde(ler):

Seknidazol 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

4 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

İntestinal amibiazis tedavisinde, erişkinlerde 2 g ve 12 yaşından küçük çocuklarda 30 mg/kg hesabıyla tek doz halinde uygulanır. Asemptomatik amibiaziste ise aynı doz 3 gün süreyle kullanılır. Hepatik amibiazis tedavisinde erişkinlerde 1.5 g ve çocuklarda 30 mg/kg hesabıyla oluşturulan dozlar 5 gün süreyle uygulanır. Trichomonas vajinalisin neden olduğu üretrit ve vajinitlerde tek doz halinde 2 g uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Entamoeba histolytica'nın etken olduğu intestinal ve hepatik amebiazis ile Trichomonas vaginalis'in neden olduğu üretrit ve vajinitlerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İmidazol türevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebelik şüphesinde, gebeliğin ilk üç ayında ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Seknidazol plasenta ve anne sütüne geçer.

 

Uyarılar:

Tedavi sırasında hastalara alkollü içkilerden kaçınmaları söylenmelidir. Anamnezinde kan diskrazisi olan olgularda seknidazol ihtiyatla kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İmidazol türevi ilaçların kullanımı sırasında görülmesi mümkün yan etkiler arasında bulantı, karın ağrısı, tad değişiklikleri (ağızda metalik tad), glossit, stomatit gibi sindirime ilişkin yakınmalar, ürtiker ve tedavinin kesilmesiyle geri dönüşlü hafif lökopeni görülebilir. Daha seyrek olarak baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, ataksi, paresteziler, duyusal ve motor polinevritler bildirilmiştir. Bulantı, kusma ve gastralji seyrek olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Seknidazol, disülfiram tedavisiyle birlikte kullanılmamalıdır. Varfarin tedavisi gören hastalarda ihtiyatlı olunmalıdır.