1ilaç

FARENGİL Gargara

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Benzidamin hidroklorür 0.15 %

 

Piyasa Şekilleri:

120 ml'lik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Bir ölçek (15 ml) Farengil gargara, 20-30 saniye ağızda çalkalandıktan ve/veya gargara yapıldıktan sonra, ağızda kalan çözelti tükürülür, yutulmaz. Bu işlem ihtiyaca göre günde 2-3 defa 2-4 saatlik aralarla tekrarlanır. Gerekiyorsa, günde 5 defaya çıkılabilir. Tedavi süresi, hastalığın durumuna bağlı olarak 2-7 gündür. Ancak, radyoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan mukozitler gibi durumlarda, tedavi doktor denetiminde 15-20 gün sürebilir.

 

 

Endikasyonları:

İltihaplı doku ameliyatları; burkulma, çıkık, ezik, tendinit, bursit, yanık ve benzeri durumlar; diş ve dişetiyle ilgili iltihap ve ameliyatlarda ve plastik cerrahi uygulamalarında; tonsillit, sinüzit gibi enflamasyonlu durumlarda, kulak ve burun ameliyatlarında; üroloji ve jinekolojide iltihaplı durumlar ve ameliyatlarda; solunum yolları hastalıklarında ve venopatilerde enflamatuvar ve analjezik olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Benzidamine karşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir. Gebelerde güvenilirliği kanıtlanmadığından kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Uzun süreli kullanımlarda kan analizleri, böbrek fonksiyon testleri yapılmalı ve bozukluk saptanırsa tedavi hemen kesilmelidir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar karaciğer bozukluğu olan kişilerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalı ve uzun süreli tedavi görenlerde karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Seyrek ve genellikle hafiftir. En çok görülen yan etkiler bulantı, epigastrik basınç ve yanma hissidir. Daha nadir olarak uykusuzluk, fotosensitif döküntü, baş dönmesi, sersemlik, çarpıntı, görme bozukluğu bildirilmiştir. Nonsteroid ilaçların yan etkileri yaşlı hastalarda daha sık görüldüğünden, bunlarda en düşük etkili doz kullanılmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bütün nonsteroid ajanlar gibi, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.