1ilaç

CLEOCIN %2 Vajinal Krem

Eczacıbaşı

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Klindamisin ve Linkomisin > Klindamisin

 

 

Etken Madde(ler):

Klindamisin fosfat 2 %

 

Piyasa Şekilleri:

40 g'lık tüp

 

 

Kullanım Şekli:

Bir hafta boyunca bir aplikatör dolusu Cleocin %2 Vajinal Krem (yaklaşık 5 g) tercihen yatarken, vajina içine uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Daha önce Hemofilus vajiniti, Gardnerella vajiniti, nonspesifik vajinit, Corynebacterium vajiniti veya anaerop vajinoz olarak bilinen bakteriyel vajinozların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klindamisin veya linkomisine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Ayrıca rejional enteriti, ülseratif koliti veya antibiyotikle ilgili koliti olan hastalarda da kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Klindamisin de dahil olmak üzere hemen tüm antibiyotiklerin psödomembranöz kolit yaptığı ve bu kolitin şiddetinin hafiften, yaşamı tehdit edici boyuta kadar değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Oral veya parenteral uygulanan klindamisin kolite neden olabilir. Topikal uygulanan klindamisin ile de diyare, kanlı diyare veya kolit (psödomembranöz kolit dahil olmak üzere) görülebilir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra terapötik önlemler alınmalıdır. Preparat mineral yağ içermektedir. Mineral yağlar, prezervatif veya vajinal kontraseptif diyaframlarının yapısındaki lateks veya lastiği bozabilir. Bu nedenle preparatın uygulanmasını izleyen 72 saat Içinde bu gibi maddelerin kullanılmaması önerilmektedir. Vajinada özellikle mantarlar gibi ilaca duyarlı olmayan mikroorganizmaların miktarında artışa yol açabilir. Tedavi gören hastaların yaklaşık %16'sında semptomatik servisit/vajinit gelişebilir.Bunların %11'i Candida albicans'a bağlıdır. İlaç kullanımı sırasında cinsel ilişkiye girilmemesi önerilmelidir. Gebelikte ancak çok gerekli ise kullanılmalıdır. Emziren annelerde ilacın anne için önemi gözönüne alınarak klindamisin tedavisi sırasında emzirmeye ara vermek veya tedavi uygulamamak konusunda karara varılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genital sistemle ilgili: Candida albicans'a (%11) ve Trichomonas vaginalis'e (%1) bağlı servisit/vajinit ve vulvada irritasyon. Merkezi sinir sistemiyle ilgili: Göz kararması, başağrısı ve baş dönmesi. Mide-barsak sistemiyle ilgili: Midede yanma, bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve karın ağrısı. Ayrıca deride döküntüler ve ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları da bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klindamisinin nöromüsküler blokaj yapıcı etkisi nedeniyle aynı etkiyi gösteren ilaçların etkisini artırdığı bilinmektedir. Bu tip ilaç kullanan hastalarda klindamisin dikkatle kullanılmalıdır.