1ilaç

CİTARA Film Tablet

Fako

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > SSRI'ler > Sitalopram

 

 

Etken Madde(ler):

Sitalopram hidrobromür

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 28 film tablet
20 mg: 28 film tablet
40 mg: 28 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günde bir kez, sabah veya akşam, aç veya tok karnına uygulanabilir. Mutad dozları 20-40 mg/gün'dür. Doz artırımları en az birer hafta ara ile 20 mg'lık artırımlar şeklinde uygulanmalıdır. Günlük doz maksimum 60 mg'dır. Depresyon: Sitalopramın başlangıç dozu günde bir kez 20 mg'dır ve bu doz 60 mg/gün'e yükseltilebilir. Panik bozukluk: Sitalopram tedavisine günde bir kez 10 mg ile başlanır  ve günlük doz 60 mg'a  yükseltilebilir. Obsessif kompulsif bozukluk: Önerilen başlangıç dozu günde 20 mg'dır. Gerekirse bu doz 60 mg/gün'e yükseltilebilir. Yaşlılarda ve karaciğer yetmezliği olanlarda: Birçok yaşlı hasta ile karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda önerilen doz; 20 mg/gün'dür. Tedaviye cevap vermeyen hastalarda dozaj, 40 mg/gün'e çıkartılabilir. Böbrek yetmezliğinde: Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda sitalopram dikkatle kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sitaloprama aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

MAO inhibitörü alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmelidir. MAOI ile tedavi, Sitalopramın kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Hasta manik faza girerse, Sitalopramla tedavi kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir. Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, deprese hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir. Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında artan anksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde genellikle kaybolur. Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir. İlacın güvenlik ve etkinliği çocuklarda saptanmadığından önerilmemektedir. Hamilelik ve laktasyon sırasında güvenilirliği saptanmamıstır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların, eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa Sitalopram ile tedavi edilmeleri önerilmez. Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir. Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır. En yaygın yan etkiler; ağız kuruluğu , bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender vakalarda konvulsiyon ortaya çıkmıştır. Normalde klinik önem taşımayan biçimde kalb hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalb hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitalopram ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere (serotonin sendromu) neden olabilir. Sumatriptanın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden Sumatriptan ile aynı anda Sitalopram kullanılması önerilmez. Simetidin Sitalopramın ortalama plazma sabit düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Bu nedenle yüksek doz Simetidin ile birlikte kullanıldığında, Sitalopram doz aralığının üst sınırına, dikkatli olunması önerilmektedir. Sitalopram ve EKT'nin birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır.