1ilaç

BUSCOPAN Likit

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 5 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler ve okul çocuklarına günde 3-5 kez 1 çorba kaşığı; 1 yaşından büyük çocuklara günde 3 kez 1-2 tatlı kaşığı ve süt çocuklarına günde 3 kez 1 tatlı kaşığı verilir.

 

 

Endikasyonları:

Gastrointestinal spazmlar, mide veya duodenum ülserleri, kolon spazmları, spastik kabızlık ve kolitler, safra kesesi spazmları ve safra taşlarından kaynaklanan ağrılar, üreter sfinkter spazmları, ürolitiyazis, sistoskopi veya sisto-üreteroskopi ve piyelografiler sırasında oluşabilecek spazmlar, dismenore, uterus spazmları ve doğum esnasındaki yumuşak doku spazmlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Antikolinerjik ilaçlara veya içerdiği etken madde ve diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılığı bilinen vakalarda kontrendikedir. Glokom, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu, gastrointestinal sistemin mekanik stenozları, megakolon, myasthenia gravis ve taşikardi varlığında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İçerdiği Hiyosin N-butilbromür’e bağlı olarak prostat hipertrofisi, karaciğer veya böbrek yetmezliği, koroner yetmezlik veya kalbin değişik ritm bozukluğu hastalıkları, hipertiroidizm, bronş sekresyonu viskozitesinin arttığı durumlar, paralitik ileus, yaşlılığa bağlı atonik ileus durumlarında ancak hekim gözetimi altında ve dikkatle uygulanmalıdır. Kronik alkol alımı veya geçirilmiş hepatite bağlı karaciğer fonksiyon bozuklukları, böbrek yetmezliğinde tıbbi gözetim altında uygulanmalı veya doz azaltılmasına gidilmelidir. Yaşlı kimseler, antikolinerjik ilaçların ufak dozlarına dahi ajitasyon, uyuşukluk gibi reaksiyon verebilirler. Gebelik kategorisi B’dir. Mutlak endikasyon halinde fetüs üzerindeki olası zarar ile ilacın uygulanmasının olası yararları dikkatle değerlendirilmelidir. Laktasyon süresinde antikolinerjik ilaçların güvenilirliğine dair yeterli kanıt yoktur, bu nedenle kullanılmaması tavsiye edilir. Nadiren de olsa uyuşukluk, baş dönmesi ve bulanık görmeye yol açabildiğinden, antikolinerjik ilaçlarla tedavi gören kişilerin araç veya dikkat isteyen makineleri kullanmamaları önerilmektedir. Alkol ile birlikte alınmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında çok seyrek olarak deride kızarıklık görülebilmektedir. Bazı hastalarda idrar retansiyonu, barsak motilitesinde yavaşlamaya bağlı olarak konstipasyon, nadir olarak baş dönmesi, sendeleme gibi antikolinerjik yan etkiler genellikle hafiftir ve kendiliğinden geçer. Nadir olarak atropinizm belirtileri görülür. Antikolinerjiklere özgü diğer yan etkiler; ağız kuruluğu , yutkunma zorluğu, yorgunluk hissi, pupilla dilatasyonu, akomodasyon bozukluğu, lakrimal sekresyonda azalma, fotofobi, ciltte kuruma ve kızarıklık, geçici bradikardiyi izleyen taşikardi, çarpıntı ve aritmidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antiparkinson ilaçlar, antikolinerjikler, imipramin grubu antidepresanlar, fenotiyazin grubu nöroleptikler, H1 grubu antihistaminikler ve disopiramid eş zamanlı kullanıldığında antikolinerjiklerin (Hiyosin-N-Butilbromür) etkinliği artmaktadır. Antasit ve antidiyareyik ilaçlarla bir saat ara ile kullanılmalıdır.