1ilaç

TILADE Mint Aerosol

Eczacıbaşı Rhone Poulenc

 

 

Etken Madde(ler):

Nedokromil sodyum 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

112 doz'luk aerosol ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 4x2 püskürtme olup, hastalık semptomları yeterince kontrol altına alınınca 2x2 püskürtmelik idame tedavisine geçilir.

 

 

Endikasyonları:

Nonsteroid antienflamatuvar etkilidir. Kronik bronşiyal astım ve bronkodilatörlerle kontrol altına alınmayan astımda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Akut bronkospazm ataklarının giderilmesinde ve 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Baş ağrısı, öksürük, bronkospazm, bulantı, kusma, dispepsi ve gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler görülebilir.