1ilaç

EXPAHES %10 IV İnfüzyon Solüsyonu

Eczacıbaşı-Baxter

 

 

Etken Madde(ler):

Hidroksi etil nişasta 10 %, Sodyum klorür 0.9 %

 

Piyasa Şekilleri:

Setli: 500 ml, Setli: 500 ml'lik cam şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Hacim takviyesi yapılan durumlarda, günlük doz ortalama 250-1000 ml'dir. Günlük en yüksek doz 20 ml/kg'dır ve ancak çok gerekli durumlarda aşılmalıdır. Hemodilüsyon yapılması gereken durumlarda, günde 250-500 ml yeterlidir. Toplam 5 litrelik doz, çok gerekli olmadıkça aşılmamalıdır. Tedavi süresi, dolayısıyla toplam dozun verileceği süre 4 haftaya kadar uzayabilir.

 

 

Endikasyonları:

Hipovolemi, hipovolemik şok profilaksisi, yanık, travma ve ameliyatlarda görülebilen hipovolemik şokun tedavisi ve hemodilüsyon gereken durumlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hipervolemi, hiperhidratasyon durumları, staza bağlı ağır kalp yetmezliği, oligüri ve anüri iIe birlikte böbrek yetmezliği, ağır hemorajik diyatezler, hidroksi etil nişastaya karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Akciğer ödemi, dekompansasyon dönemine girmiş kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları, hemorajik diyatezler ya da ekstraselüler hacmin azalmasına bağlı dehidratasyon durumlarında dikkatli kullanılmalıdır. 10 yaşından küçük çocuklarda etkinliği ve güvenirliği henüz gösterilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Hidroksietil nişastaya bağlı anafilaktoid reaksiyonlar ender olarak bildirilmiştir. Kusma, subfebril ateş, ürperme, kaşıntı ve ürtiker, görülen aşırı duyarlılık belirtileri arasındadır. Submaksiler ve parotis tükürük bezlerinde büyüme, baş ağrısı, kas ağrısı ve alt ekstremitelerde ödem gibi grip benzeri belirtiler görülebilir. Herhangi bir aşırı duyarlılık belirtisiyle karşılaşıldığında, infüzyon durdurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.