1ilaç

KLORHEX Solüsyon

DROGSAN

 

Etken Madde(ler):

Klorheksidin glukonat 4 %

 

Piyasa Şekilleri:

1000 ml, 5000 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Ameliyat öncesi el ve kol antisepsisi: Klorhex seyreltilmeksizin kullanılır. Eller ve kollar suyla ıslatılır. 5 ml Klorhex ile el ve kollar 1 dakika ovalanır, gerektiğinde yalnızca tırnaklar fırçalanabilir. Sonra bol suyla durulanır. Hemşire, hastabakıcı vb personelin el ve kol antisepsisi: Hastalarla temastan önce ve sonra Klorhex ile ellerini, gerekiyorsa kollarını yukarda anlatıldığı şekilde yalnız bir defa 1 dakika yıkamaları yeterli olacaktır.

 

 

Endikasyonları:

Ameliyat öncesi el ve kolların sterilizasyonu, hemşire, hastabakıcı veya hastaya bakan kişilerin el dezenfeksiyonunda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klorheksidin glukonata daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlara kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Haricen kullanılır. Göz, kulak ve burun mukozalarına, beyin zarlarına temas ettirilmemelidir. Kafa ve omurga yaralanmalarında ve perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi kullanımı sakıncalıdır. Hipokloritli çamaşır suları klorheksidin bulaşmış çamaşırlar üzerinde koyu lekeler oluşturacağından, perboratlı çamaşır suları tercih edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Çok düşük oranda olmak üzere ilaca karşı deri reaksiyonları görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Anyonik ajanlarla ve sabunlarla geçimsizdir.