1ilaç

STİLİZAN Draje

Dr.F.FRİK

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Trifluoperazin

 

 

Etken Madde(ler):

Trifluoperazin HCI

 

Piyasa Şekilleri:

1 mg: 30 draje
2 mg: 30 draje
5 mg: 30 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 2x1-2 mg ve 6-12 yaş arası çocuklarda hastalığın şiddetine ve hastanın ağırlığına göre maksimum 2 mg'dır. Hastanede yatan erişkinlerde idame doz 15-20 mg'dır. Bu doz gerektiğinde 40 mg'a kadar yükseltilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Düşük doz trifluoperazin: Anksiyete, ajitasyon ve anksiyete sonrası sekonder depresyonların kısa süreli tedavilerinde kullanılır. Kusma ve bulantının semptomatik tedavisinde de kullanılır. Yüksek doz trifluoperazin: Şizofreni semptomlarının tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve diğer psikozlarda, özellikle paranoid tiplerde kullanılır. Ciddi psikomotor ajitasyonlarda veya tehlikeli fevri davranışlarda, örneğin düşük zeka düzeyli kişilerde kısa süreli tedaviler için uygundur.

 

 

Kontrendikasyonları:

Koma halindeki hastalarda, kalp hastalıklarında, karaciğer tahribatı bulunan kişilerde ve trifluoperazine ve benzerlerine aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yaşlı hastaların tedavilerinde başlangıç dozu düşük tutulmalı ve dikkat edilmelidir. Bu gibi hastalar özellikle ekstrapiramidal ve hipotansif etkilere duyarlıdırlar. Fenotiyazinler konvülziyon eşiğini düşürdüğünden epilepsililerde kullanılmamalı ve metrazamidden kaçınılmalıdır. Trifluoperazin minimum antikolinerjik aktiviteye sahip olduğu halde dar açılı glokom, miyastenia gravis ve prostat hipertrofili hastalarda göz önünde tutulmalıdır. Makina veya araç kullananlar fenotiyazinlerin uyku yapabileceği konusunda uyarılmalıdır. Gebe kadınlarda düşük dozlarla yapılan klinik denemeler ve hayvan denemeleri trifluoperazinin fetusta herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte gebelerde gerekli görülmedikçe, özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yorgunluk, uyku, baş dönmesi, geçici huzursuzluk, ağız kuruması , bulanık görme, kas kuvvetsizliği, anoreksi, hafif hipotansiyon, ışık duyarlılığı dahil deri reaksiyonları, gece uykusuzluk, kilo artması, ödem ve şişkinlik meydana gelebilir. Nadir olarak taşikardi, üriner şikayetleri ve idrar zorluğu, kabızlık ve ateş yükselmeleri kaydedilmiştir. İstenmeyen belirtiler doza bağlıdır. Yüksek dozlarda hiperprolaktinemi, galaktore veya amenore gibi bileşik etkiler olabilir. Psikotik olmayan hastalarda düşük dozlarda ters etki gösterip uykusuzluk, dikkat dağılımı veya sinirlilik yapabilir. Ekstrapiramidal semptomlar yüksek doz düzeylerinde daha fazle görülebilir. Bu belirtiler parkinson, nevralji, huzursuzluk, tedavinin erken safhalarında oluşabilen akut distoni veya diskinezi, boyun tutulması, yüz tutulması, yüz çarpılması, trismus, dil çıkıklığı ve okulen krizi kapsayan normal olmayan göz hareketleri olabilir. Bu belirtiler dozun azaltılması veya ilacın kesilmesiyle kontrol altına alınabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antipsikotik ilaçların etkenliği alkol gibi SSS depresanlarıyla kombine olursa artabilir. Trifluoperazin guanetidinin etkilerini antagonize edebilirler.