1ilaç

PHOS-OUT Tablet  

DİNÇTAŞ 

 

 

Etken Madde(ler):

Kalsiyum asetat 1000 mg

 

Piyasa Şekilleri:

180 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

9-18 yaş, 1300 mg/gün; 19-50 yaş, 1000 mg/gün, 51 yaş üstü 1200 mg/gün kullanılır. Tablet en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında alınmalı ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Erişkin diyaliz hastaları için kalsiyum asetatın başlangıç dozu her yemekte 2 tablettir (1334 mg). Hiperkalsemi gelişmeyinceye kadar, serum fosfat değerini 6 mg/dl'nin altına getirmek için dozaj derece derece artırılabilir ve her yemekte 3-4 tablete kadar kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Hiperfosfatemide diyette bulunan fosfatı bağlayıcı olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hiperkalsemisi veya asetat intoleransı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda etkisi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kalsiyum içeren maddelerin yüksek dozda alınması yumuşak dokuların kalsifikasyonuna sebep olur. Bundan dolayı serumda fosfat ve kalsiyum seviyeleri düzenli olarak ölçülmelidir. Serum kalsiyumu ile fosfatın çarpımının (CaXP) hiçbir zaman 66'dan fazla olmasına izin verilmemelidir. Fazla alımı hiperkalsemiye neden olabilir. Eğer hiperkalsemi olursa doz azaltılmalı veya hiperkalsemi derecesine göre geçici olarak tedaviye ara verilmelidir. Vitamin D preparatları ile birlikte yapılan tedavilerde hiperkalsemi riskine özellikle dikkat edilmelidir. Dijital alan hastalara kardiyak aritmileri artırabileceğinden dolayı verilmemelidir. Serum fosfor seviyesi de periyodik bir şekilde ölçülmelidir. Kalsiyum asetatın, gebe kadınlarda alındığı zaman fetüse veya üreme kapasitesi üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Pediyatride emniyeti ve etkinliği tam olarak kanıtlanmıştır.

 

Yan Etkileri:

Klinik çalışmalar sırasında nadiren mide bulantısı görülmüştür. Tedavi sırasında hiperkalsemi oluşabilir. Orta derecedeki hiperkalsemi (kalsiyum: >10.5-12 mg/dl) asemptomatik veya manifest (konstipasyon, anoreksi, bulantı, kusma) olabilir. Çok ciddi hiperkalsemi (Kalsiyum: >12 mg/dl) da konfüzyon, deliryum, stupor ve komaya eşlik eder. Şiddetli hiperkalsemide akut hemodiyaliz ile tedavi edilebilir. Uzun süreli kullanımda vasküler progresyona veya yumuşak doku kalsifikasyonuna olan etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır. Kaşıntı nadiren alerjik bir reaksiyon olarak görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kalsiyumun tiyazid diüretiklerle alınan yüksek dozları ılımlı alkali sendrom ve hiperkalsemi ile sonuçlanır. Kalsiyum tuzları, T4 absorpsiyonunu azaltır. Tiroit hastalarında dikkatle kullanılmalı ve bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Digoksin toksisitesini potansiyalize eder. Tetrasiklin, atenolol (ve potansiyel olarak diğer beta-blokörleri), demir, kinolon antibiyotikleri, alendronat, sodyum florür ve çinkonun absorpsiyonunu anlamlı miktarda azaltır; ilacın alınım zamanlarına fasıla bırakır. Kalsiyum kanal blokörlerine etki ederek (mesela verapamil) bu ilaçların etkisini azaltabilir. Polistiren sulfonatın potasyum-bağlayıcı yeteneğini azaltabilir; aynı anda kullanımından kaçınılmalıdır.