1ilaç

TRİAMTERİL Kapsül

DEVA 

 

 

Etken Madde(ler):

Triamteren 50 mg, Hidroklorotiyazid 25 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerden sonra alınan 2x1-2 kapsüldür. Maksimum günlük doz 4 kapsüldür.

 

 

Endikasyonları:

Diüretik etkilidir. Konjestif kalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom eşliğinde görülen ödem tedavisinde kullanılır. Ayrıca çeşitli ilaçların (Kortikosteroid, östrojenle) neden olduğu ödemlerle idiopatik ödemde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hiperkalemi mevcudiyetinde, azotemide veya oligoürinin artması ile ilerleyen renal yetmezlik durumlarında, anüride hepatik ensefalopatide ve müstahzarın içerdiği maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Ayrıca potasyum tutucu diüretikler ve ajanlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Tiyazid içeren diğer müstahzarlarda olduğu gibi, karaciğer yetmezliği olan şahıslarda dikkatle uygulanmalıdır. Kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ve siroz mevcudiyetinde, özellikle tuz kullanımı kısıtlanmış hastalarda, uzun süre yüksek dozda tedavi uygulandığında elektrolit dengesinin bozulabileceği akılda tutulmalıdır. Kusma olanlarda veya parenteral solüsyonlar tatbik edilenlerde ve elektrolit dengesi bozukluğu ile ilgili belirtiler görülenlerde serum elektrolit düzeyleri tayin edilmelidir. Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda serum kreatinin ve BUN testlerinin periyodik olarak yapılması önerilir. Tiyazidler plasental bariyeri geçip, fetüs üzerinde istenmeyen etkilere (trombositopeni, fetal veya neonatal sarılık, neonatal pankreatit) yol açabildikleri için, gebelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. anne sütüne geçtiğinden, laktasyon döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Çocuklarda etkinliği ve güvenli kullanımı kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Aritmi, postural hipotansiyon, hiperkalemi veya hipokalemi, hiperglisemi, hiponatremi, hipokloremi, hiperürisemi, bulantı, kusma, diyare veya konstipasyon, karaciğer enzim değerlerinde değişiklikler, serum kreatinin ve BUN düzeylerinde yükselme, akut böbrek yetmezliği, böbrek taşı oluşumu, lökopeni, trombositopeni, purpura, hemolitik anemi, baş ağrısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu , yorgunluk, görme bulanıklığı, solunum güçlüğü, adale krampları, empotans.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ürik asit miktarını arttırabildiğinden gut tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte uygulandığında bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalıdır. Antikoagülanlar ile birlikte verildiğinde bu ilaçların etkinliğinde azalma görülebilir. Oral antidiyabetiklerle birlikte kullanıldığında hiponatremiye neden olur. Nonsteroid antienflamatuvarlarla birlikte verildiğinde akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Hiperkalemi riski nedeni ile spironolaktonla ve lityum toksisitesinde artmaya yol açabilme riski nedeni ile lityum ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğer antihipertansifler ile birlikte alındığında bu ilaçların etkisinde artma, ADE inhibitörleri ile birlikte verildiğinde ise hiperkalemi görülebilir. Ayrıca, özellikle böbrek yetmezliği mevcudiyetinde Penisilin G, potasyum ve tuz yerine kullanılan müstahzarlar gibi potasyum içeren ilaçlarla birlikte verildiğinde de hiperkalemi oluşabilir. Paratiroid fonksiyonu ile ilgili testlerde yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğinden bu testlerden önce ilaç kesilmelidir. Ayrıca, tiroid fonksiyonunu etkilemeden serum PBI düzeyinde azalmaya neden olabilir.