1ilaç

DİFİLİN Ampul

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Dihidroksipropilteofilin 300 mg/3 ml

 

Piyasa Şekilleri:

3 ml'lik 6 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz i.m. olarak uygulanan 1-2 ampuldür.

 

 

Endikasyonları:

Vazodilatatör, bronkodilatatör, diüretik, miyorelaksan ve sedatif etkilidir. Angina pektoris, miyokard enfarktüsü, sol kalp yetmezliğine bağlı dispneler, Cheyne-Stokes solunumu, kalp-böbrek sendromu ve ödemleri, bronşiyal astım ve safra yolu spazmlarında endikedir. Preparatın ampul formu daha ziyade akut bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizemlerle birlikte görülen reversibl bronkospazmlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Müstahzara karşı hassasiyeti olanlarda, miyokard enfarktüsünün akut safhasında, ağır peptik ülserlerde (özellikle oral olarak alındığında) kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kalp hastalarında; hipotiroidte, hipertansiyonda ve akut miyokard hasarı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Hamilelikte emniyetle kullanılabileceği kanıtlanmadığından, zorunlu bulunmadıkça, hamilelere verilmemelidir. Status astmatikusta ve çocuklarda aşırı dozların kullanılması toksik etkilere yol açabilir. Pediyatrik kullanımda emniyet ve etkinliği belirlenemediğinden bebeklerde kullanılması önerilmez. Süte bol miktarda geçtiğinden süt veren annelerde kullanılması sakıncalıdır.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal: İrritasyon, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, beraberinde baş ağrısı, diyare, hematemesis. Merkezi Sinir Sistemi: Stimülasyon, irritabilite, huzursuzluk, uykusuzluk, refleks hipereksitabilite, kas seğirmeleri, klonik ve tonik konvülziyonlar. Kardiyovasküler: Palpitasyon, taşikardi, ekstrasistol, flaş hali, hipotansiyon, dolaşım bozukluğu ve ventriküler aritmi. Solunum Sistemi: Takipne, solunum durması. Renal: Albüminüri, renal tübüllerden itrahın artması, hematüri, diürezis. Diğer: Ateş, dehidratasyon.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ksantin bileşikleri ile birlikte verilmemelidir. Efedrin ve diğer sempatomimetik bronkodilatatörlerle birlikte kullanıldığında toksik sinerjizm görülebilir.