1ilaç

DEVİT-3 Damla

DEVA

 

 

Etken Madde(ler): Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 50000 IU/15 ml

 

Piyasa Şekilleri:

15 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

 

Kullanım Şekli:

Süt çocuklarının kemik oluşumunda ve raşitizmde 3-4 haftada bir 300.000 IU veya günde 10.000 IU, osteomalasi, plörezi, psöriazis, tüberküloz, lupus vulgaris, endemik sprue ve artrozda 6-12 hafta süreyle haftada 300.000 IU veya günde 10.000 IU yaygın ekzemalarda 8 günx300.000 IU oral yolla uygulanır. Günlük ihtiyaç 400-800 IU'dir. Bunun üzerindeki dozlar enfeksiyon yapabilir. Preparat peroral veya i.m. yolla kullanılabilir. Kalsiyum absorbsiyonu bozukluklarında i.m. uygulama tercih edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Raşitizm, osteomalasi, plörezi, kemik ve mafsal tüberkülozu, psoriasis, lupus vulgaris, yaygın ekzema; çocuklardaki diş çıkarma güçlükleri ve yaz ishallerinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağır hipertansiyon, ileri derecede arteriyoskleroz ve aktif akciğer tüberkülozunda uzun süre yüksek dozlarda kullanılması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

D3 vitamininin devamlı kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Günlük ihtiyaç 400-800 IU'dir. Bunun üzerindeki dozlar entoksikasyon yapabilir. Hamile kadınlarda mutad doz düzeyinde güvenilir olup olmadığı bilinmediğinden hamilelik sırasında kullanılmaları önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Uygulamaların çok kısa aralarla yapılması ve tedavi süresinin kontrolsüz uzatılması ile ortaya çıkabilen belirtiler, poliüri, polidipsi, hiperkalsiüri, hiperkalsemi, ateş, bulantı, rezidüel azotun yükselmesi ve anüridir.