1ilaç

DODEX Ampul

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 5 ampul

 

Kullanım Şekli:

Akut nevraljilerde günde 500-1000 mcg B12 vitamini i.m. olarak verilir. Akut nevrit ve nevraljilerde tedavinin 10 gün sürdürülmesi önerilir. Zamanla nüks eden vakalarda yeniden bir Dodex kürü yapılmalıdır. Pernisiyöz anemi ve hiperkrom makrositer anemide tedaviye gün aşırı 250-1000 mcg B12 vitamini (i.m.) verilerek başlanır ve bu uygulama 1-2 hafta sürdürülür. Daha sonra, kan tahlilleri hastanın normale döndüğünü kanıtlayana kadar, haftada 1 defa 250 mcg B12 vitamini tatbik edilir, ancak hastada nörolojik komplikasyonlar mevcutsa günaşırı 1000 mcg B12 vitamini verilmeye devam edilir. Hastanın kan tahlili sonuçları düzeldiğini gösterdiğinde, ayda 1 defa 1000 mcg B12 vitamini i.m. olarak tatbik edilerek idame tedavisi uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

B12 vitamini eksikliğine bağlı pernisiyoz anemi ve megaloblastik/makrositer anemilerin ve nörolojik bozuklukların (nöropati, arka kordon dejenerasyonu, amnezi, konfüzyon, psikoz) tedavisi için ve B12 vitamini eksikliği yapabilecek vakalarda profilaksi için siyanokobalamin kullanılması endikedir. Siyanokobalamin empirik olarak trigeminus ve glossofaringeus nevraljilerinde, zona ve interkostal nevraljilerde kullanıldığında antinevraljik etki gösterdiği bildirilmiştir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Siyanokobalamin kobalaminlere karşı hipersensitivitesi olanlarda ve herediter optik nevritte (Leber hastalığı) kontrendikedir. Optik nevritte siyanokobalamin enjeksiyonundan sonra optik sinir atrofisi bildirilmiştir. Siyanokobalamin intravenöz olarak enjekte edilmemelidir, anafilaktik reaksiyona sebep olabilir.

 

Uyarılar:

Siyanokobalamin tedavisine başlamadan önce hastalığın etiyolojisi ve patojenezi incelenmeli , anemi ve nöropatinin B12 vitamini eksikliğine bağlı olduğu kesinlikle belirlenmelidir. İdame tedavisi sırasında refrakter bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için 3-6 ayda bir periyodik muayeneler yapılmalıdır. Ağır anemi ve doku anoksisi olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlem gerekebilir. Bunlarda kan transfüzyonu, yüksek dozda B12 ve folik asit tedavisi derhal uygulanmalıdır. Ağır megaloblastik anemiler eğer B12 eksikliğine bağlı ise tedaviye derhal cevap verir. Ancak ilk 48 saatte çok sayıda eritrosit kana geçeceğinden ve intrasellüler katyon olan potasyumu plazmadan çekeceğinden hipokalemi görülebilir. Plazma potasyum seviyesi monitör edilmelidir. Astım, ürtiker, ekzema gibi allerjik hastalığı olanlarda siyanokobalamin verilmeden önce deri testi yapılarak hastanın bu maddeye karşı hipersensitivitesi olup olmadığı araştırılmalıdır. Siyanokobalamin hiçbir zamanintravenöz yolla yapılmamalı, intramüsküler veya derin subkütan yolla verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Yan etki olarak deri döküntüsü, kaşıntı, bronkospazm ve anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, aminosalisilatlar, kolesteramin, kolşisin, oral neomisin ve uzun etkili potasyum tabletleri B12 absorpsiyonunu engeller ve vücut ihtiyacını arttırır. B12 vitamini parenteral olarak verilirse de etkinliği azalabilir. Çünkü günde 3 mcg B12 vitamini safra ile barsağa geçer ve ileumdan reabsorbe olur. Bunun engellenmesi vücuttan B12 kaybına sebep olur. Kloramfenikol, siyanokobalaminin yaptığı hematolojik iyileşmeyi antagonize eder. Folik asit, yüksek dozda kanda B12 seviyesini düşürür. Serum ve eritrositlerde B12 konsantrasyonu mikrobiyolojik metodla yapıldığından, hastaya antibiyotik verilmişse bu seviyeler yanlış olarak düşük görülebilir.