1ilaç

DEVALUD Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Tizanidin

 

Piyasa Şekilleri:

2 mg: 30 tablet, 4 mg: 30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ağrılı kas spazmları: Günde 3 defa 2-4 mg tablet kullanılmalıdır. Ciddi vakalarda gece yatmadan önce 2-4 mg'lık ilave bir doz alınabilir. Nörolojik bozukluklara bağlı spastisite: Pozoloji hastanın kişisel gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Başlangıç dozu 6 mg'ı geçmemelidir; gerektiğinde günlük doz her yarım haftada veya her haftada 2-4 mg arttırılabilir. Tedavide optimum etkiye, genellikle eşit aralıklarla 3 veya 4 defada alınan günlük toplam 12-24 mg arasındaki dozda erişilir. Günlük doz 36 mg'ı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Santral sinir sistemine etkili miyorelaksan/antispazmodik etkilidir. Omurgadaki statik ve fonksiyonel bozukluklarla beraber görülen (tortikolis veya lumbago gibi servikal veya lomber sendromlar), bel fıtığı veya kalçadaki osteoartrit gibi durumların ameliyatı sonrasında görülen ağrılı kas spazmları; multipl skleroz, kronik miyopati vb. gibi omurilikle ilgili değişik kaynaklı hastalıklara bağlı spastisite; Apoplektik iktus, beyin travmaları, infantil ensefalopati gibi serebral hastalıklara bağlı kas spazmları ve spastisitede endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tizanidin ya da bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlık ve belirgin olarak bozulmuş karaciğer işlevinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tizanidinle bağlantılı karaciğer disfonksiyonu nadiren ve 12 mg'a kadar dozlarda bildirildiğinden, 12 mg ve üzerinde doz uygulanan hastalarda ve açıklanamayan mide bulantısı, anoreksi ve halsizlik gibi karaciğer disfonksiyonu düşündürebilen klinik belirtilerin olduğu hastalarda ilk dört ay karaciğer fonksiyon testlerinin aylık olarak izlenmesi önerilir. SGPT ve SGOT'nin serum düzeyleri sürekli olarak normalin üst sınırının üç katının üzerinde kalırsa tedavi kesilmelidir. Böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <25 ml/dk) hastalarda tedaviye günde bir kez 2 mg ile başlanması önerilir. Etkinliğin arttırılmasının gerektiği durumlarda önce günlük tek dozun arttırılması daha sonra uygulama sıklığının arttırılması önerilir. Gebelerde kontrollü çalışmalar olmadığından tizanidin yararın açıkça riskten yüksek olduğu durumlar haricinde gebelikte kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde alınmamalıdır. Sersemlik hissi olan hastaların araba ve makina kullanma gibi azami dikkat gerektirecek faaliyetlerden kaçınmaları önerilir.

 

Yan Etkileri:

Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde, önerilen düşük dozlarda kalındığında, yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Sık: Uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hissi, hafif tansiyon düşmesi, ağız kuruluğu, hipotansiyon, bradikardi. Nadir: Bulantı, gastrointestinal rahatsızlık, kas zayıflığı, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar, serum transaminaz seviyelerinde geçici artışlar. Çok nadir: Akut hepatit. Spastisite tedavisinde önerilen daha yüksek dozlarda, belirtilen yan etkiler daha çok ve belirgin olarak görülür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diüretikler de dahil olmak üzere, antihipertansif ilaçlarla beraber kullanıldığında, nadir olarak hipotansiyon ve bradikardiye neden olabilir. Alkol ve sedatifler sedatif etkisini artırabilirler.