1ilaç

CITREX Film Tablet

DEVA

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > SSRI'ler > Sitalopram

 

 

Etken Madde(ler):

Sitalopram hidrobromür

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 28 film tablet
20 mg: 28 film tablet
40 mg: 28 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Depresyon tedavisi: Sitalopram tedavisine genellikle oral yoldan günde tek doz 20 mg olarak başlanır. Kişinin tedaviye cevabı ve hastalığın seyrine göre doz 40 mg'a çıkartılabilir. Hastanın vereceği cevaba göre günlük verilebilecek en yüksek doz 60 mg'dır. Besin alınmasından bağımsız olarak, sabah veya akşam alınabilir. Panik bozukluk tedavisi: Günlük 20 mg'lık doza çıkmadan önce, başlangıçta günde 10 mg'lık oral dozda kullanılması tavsiye edilir. Hastanın tedaviye vereceği bireysel cevaba göre, günde en fazla 60 mg'a çıkabilir. OKB tedavisi: Başlangıç için önerilen günlük doz 20 mg'dır. Klinik değerlendirmeye göre gerekli görüldüğü takdirde, günlük doz, 20'şer mg'lık bölümler halinde arttırılarak 60 mg'a çıkarılabilir. Yaşlı hastalar (65 yaş üstü): Depresyon tedavisi: Sitalopram, oral yoldan, günde tek doz olarak, 20 mg kullanılır. Hastanın cevabına ve depresyonun şiddetine göre doz, günde en fazla 40 mg'lık dozlarda verilebilir. Panik bozukluk tedavisi: Günlük 20 mg'lık doza geçmeden önce, ilk hafta, günde 10 mg'lık oral dozla başlanması önerilir. Hastanın vereceği bireysel cevaba göre, günde en fazla 40 mg'a çıkılabilir. Çocuklarda güvenilirlik ve etkinlik ile ilgili yeterli çalışma mevcut değildir. Böbrek fonksiyonları hafif ya da orta derecede azalmış olan durumlarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda tedbirli olunmalıdır. Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda, günlük 30 mg'lık dozun üzerine çıkılmamalıdır. Antidepresif etki, genelde 2-4 hafta içinde ortaya çıkar. Antidepresanlarla tedavi semptomatik olduğundan, relapsları engellemek için 6 ay ya da daha uzun süre kullanmaya devam etmek gerekir. Rekürant depresyonu (ünipolar) olan hastalarda, idame tedavisine birkaç yıl devam edilmelidir. Panik bozukluk tedavisinde kullanıldığında sitalopram, yaklaşık 3 ay sonra maksimum etki gösterir ve tedaviye devam edildiği sürece cevap korunur. OKB  tedavisinde ilacın etkisi 2-4 haftada başlar, iyileşme zaman içinde görülür. Tedavi bırakılacağı zaman, ilaç hemen kesilmemeli birkaç hafta içinde doz azaltılarak kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sitaloprama aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

MAO inhibitörü alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmelidir. MAOI ile tedavi, Sitalopramın kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Hasta manik faza girerse, Sitalopramla tedavi kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir. Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, deprese hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir. Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında artan anksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde genellikle kaybolur. Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir. İlacın güvenlik ve etkinliği çocuklarda saptanmadığından önerilmemektedir. Hamilelik ve laktasyon sırasında güvenilirliği saptanmamıstır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların, eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa Sitalopram ile tedavi edilmeleri önerilmez. Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir. Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır. En yaygın yan etkiler; ağız kuruluğu , bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender vakalarda konvulsiyon ortaya çıkmıştır. Normalde klinik önem taşımayan biçimde kalb hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalb hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitalopram ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere (serotonin sendromu) neden olabilir. Sumatriptanın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden Sumatriptan ile aynı anda Sitalopram kullanılması önerilmez. Simetidin Sitalopramın ortalama plazma sabit düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Bu nedenle yüksek doz Simetidin ile birlikte kullanıldığında, Sitalopram doz aralığının üst sınırına, dikkatli olunması önerilmektedir. Sitalopram ve EKT'nin birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır.