1ilaç

BUSPON Kapsül

DEVA

 

Formüler > M.S.S > Hipnotikler ve Anksiyolitikler > Anksiyolitikler > Buspiron

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Buspiron hidroklorür 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye günde 3 defa 5 mg Buspiron verilerek başlanır. Optimum doz günde 20-30 mg (bölünmüş dozlar halinde) arasında değişir. Maksimum günlük doz 60 mg'ı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Buspiron genelleşmiş anksiyetenin (generalized anxiety disorder) semptomatik tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları, durgunluk halleri, akut dar açılı glokom, miyastenia gravis ve hamilelikte; 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Günlük yaşamın streslerine bağlı anksiyete ve gerilim herhangi bir anksiyolitik kullanımı gerektirmez. Plazma düzeylerinin tayin edilmesine gerek yoktur. Buspiron non-linear farmakokinetik özellikler göstermektedir. Dozajın arttırılması plazma konsantrasyonunu, verilen dozla orantısız bir biçimde arttırabilmektedir. Bu nedenle dozajın 2 veya 3 günde bir 5 mg'dan fazla olmayacak biçimde arttırılması gerekmektedir. Hasta yan etkiler (örn: sedasyon, disfori, baş dönmesi, gastrointestinal şikayetler vb.) açısından dikkatle izlenmelidir. Formülünde tartrazin içerdiğinden allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Emziren annelerde risk/yarar oranı gözönüne alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Disfori, sersemlik, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, gastrointestinal rahatsızlıklar (mide şikayetleri, bulantı veishal) görülebilir. Uzun süreli tadavide görülebilecek toksisite veya yüksek doz semptomatolojisi hakkında fazla bilgi yoktur. Pazarlama öncesi çalışmalarda akathisia olgusu %1, galaktore %0.1 oranında görülmüştür. DA reseptör antagonizmasına bağlanabilecek yan etkiler (ekstrapiramidal semptomlar) tartışmalıdır. Bağımlılık, yoksunluk, tolerans, suistimal potensi düşük olup, genellikle hastanın tedaviye uyumsuzluğ (disforiye bağı) söz konusu olabilmektedir. Ancak gerçek suistimal potensinin belirlenmesi uzun süreyi gerektirdiğinden bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Digoksin, diğer santral sinir sistemi depresanları, trazodon ve haloperidol ile etkileştiğini gösterir çalışmalar mevcuttur. Her ne kadar alkol ile etkileştiğini gösterir herhangi bir bulgu mevcut değilse de, bir arada kullanmaktan kaçınılmalıdır.Yüksek dozlarda plazma prolaktin düzeylerini arttırdığından teşhis amacıyla yapılacak testlerde bu durum gözönüne alınmalıdır.