1ilaç

APRALJİN Fort Film Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Naproksen 550 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 film tablet, 10 film tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Migren profilaksisi: Günde 2x275 mg alınır. 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa tedavi kesilir. Akut migren krizi: Krizin ilk belirtisinde 825 mg. Gereğinde ilk dozdan en az yarım saat sonra aynı günde 1-2 tablet daha verilebilir. Uterusta relaksasyon ve analjezi sağlamak için: Başlangıçta 1x550 mg, daha sonra 6-8 saat ara ile 1x275 mg. Postoperatif ağrılar, diş ağrısı ve diğer ağrılarda: Başlangıçta 1x550 mg, daha sonra 6-8 saat ara ile 1x275 mg. Akut gut: Tedaviye 825 mg ile başlanır, 8 saat sonra 550 mg, daha sonraki günlerde kriz geçene kadar 8 saatte bir 275 mg verilir. Romatoit artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit: Tedaviye 12 saat ara ile 550-1100 mg verilerek başlanır. Daha sonra hastanın sabah ve akşam alacağı dozlar sabah sertliği, gece ağrısı şikayetlerine göre belirlenir. Günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır. Juvenil artrit: 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günlük doz 10 mg/kg'dır

 

 

Endikasyonları:

Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Naproksen ve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşı astım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde bu grup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden (anaflaktik reaksiyon riski), aktif mide veya duodenum ülseri bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

16 yaşından küçük çocuklara ve emziren annelere verilmemelidir. Gebelikte çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Gebeliğin özellikle ilk ve üçüncü trimestrinde kullanımı hastaya sağlayacağı yarar ve getireceği risklerin iyi bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır. Kalp yetersizliği ve fonksiyon bozukluğu, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede görülebilir. Çok nadir olarak alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri döküntüleri bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hidantoin, sulfonamid ya da sülfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde naproksen, bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşerek onların etkisini güçlendirebileceğinden doz ayarı yapılmalıdır. Aynı şekilde oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir. Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksatın tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Dikkatle kullanılmalıdır. Propranolol ve diğer Beta-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemidin natriüretik etkisinin bazı non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir. Naproksen kullanımına sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce ara verilmelidir. 17-ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir, aynı şekilde idrarla 5 HİAA testlerini de etkileyebilir.