1ilaç

ALLERTİDİN Şurup

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Loratadin 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki (30 kg'dan fazla) çocuklarda günlük doz 10 mg'dır. İstenirse bu doz iki eşit kısma bölünerek eşit aralarla (12 saat arayla 5 mg) verilebilir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Tedavi süresi şikayetlere bağlı olarak tayin edilmelidir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 hafta kullanılması yeterli olmaktadır.

 

 

Endikasyonları:

Mevsimsel ve perennial rinitte aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerde kaşıntı, gözlerde yanma gibi bulguların tedavisinde kullanılır. Kronik idiyopatik ürtiker gibi deriyle ilgili allerjik durumlarda kaşıntı bulgusunun tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Loratadine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük başlangıc dozları kullanılmalıdır. Başlangıc dozu olarak günde 5 mg veya gün aşırı 10 mg kullanılması önerilir. Loratadinin 2 yaşından küçük çocuklarda etkisi ve kullanım güvenliğine dair yeterli bilgi olmadığından, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. Gebe kadınlarda güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmemiş olduğundan, beklenen yararla olası zarar dikkatle değerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiğinden laktasyon süresinde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen yan etkiler; halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı, gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibi alerji belirtileridir. Tablet kullanımına bağlı olarak nadiren alopesi, anaflaksi, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve supraventriküler taşiaritmi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antihistaminik ilaçlar deri reaktivesini gösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle deri testlerinden 48 saat önce loratadinin kullanımı kesilmelidir.