1ilaç

THROMBOREDUCTIN Kapsül

DEM 

 

Etken Madde(ler):

Anagrelid hidroklorür 0.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 kapsül içeren plastik şişe

 

Kullanım Şekli:

Thromboreductin dozu hastaların durumuna göre düzenlenmeli ve gözlenmelidir. Normal kullanımda, başlangıçta günde bir adet kapsül alınır ve doz zaman içerisinde artırılır. İdame doz, genellikle günde 1-3 mg'dır. Dozun düzeyi haftada 0.5 mg'lık artışlarla, aşamalar halinde düzenlenir. İdame doz düzenlendikten sonra günlük toplam doz, anagrelidin kısa yarı ömrü nedeniyle, 2-3 doza bölünmüş olarak uygulanır. Toplam günlük doz 5 mg'dan fazla olmamalıdır. Terapötik cevap düzenli olarak kontrol edilmelidir. Optimal cevaba ulaşılıncaya kadar (trombosit sayısının normalleşmesi veya 600.000/mcl'nin altına düşmesi veya %50 azalma) trombosit sayımı haftalık olarak gözlenmelidir. Anagrelid, sürekli kullanılması halinde endikedir. Tedavinin kesilmesi halinde birkaç gün içinde, trombosit sayımında tedavi öncesi değerlere dönüş oluşur.

 

 

Endikasyonları:

Hidroksiüre ve aspirin tedavisine yanıt vermeyen, venöz trombozu olan veya hidroksiüre kullanımı sonrası tolere edilemeyecek derecede anemi ve/veya lökopeni gelişen yüksek vasküler riskli esansiyel trombositemi tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Daha önce anagrelide, laktoza ya da diğer yardımcı maddelere karşı tolerans göstermemiş hastalarda, çeşitli kalp rahatsızlığı olanlarda, gebelerde ve emzirme dönemindeki annelerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kalp rahatsızlığı bulunan ve/veya yetersiz böbrek ve karaciğer fonksiyonuna sahip hastalarda, risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ve ekstra önlemlerle kullanılabilir. Yüksek tek dozda (5 mg) verildiği zaman, vazodilatasyon nedeniyle hipotansiyon ve baş dönmesi oluşabilir. Bunu izleyen 2 mg'lık tek dozdan sonra kan basıncında küçük ve geri dönüşlü düşme meydana gelebilir. İlacın kullanımı süresince, özellikle hematokrit ve lökosit sayımı gibi hematolojik parametreler, böbrek ve karaciğer parametreleri, düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Doz yükseltilmesi döneminde, haftalık olarak kan sayımı ve renal fonksiyon parametrelerin gözlenmesi önerilir. İdame doz düzenlendikten sonra, haftalık kontrol aralığı uzatılabilir. 6 aylık tedaviden sonra, bu testlerin yapılma aralığı 3 aydır. İlacın kullanımı kesilmek isteniyorsa doktora başvurulmalıdır. Denetim dışında kesilmesi komplikasyonlara yol açabilir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebeliği önleyici önlemler yeterli düzeyde uygulanmak zorundadır. Emzirme dönemi süresince kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Anagrelid kullanımı sonucunda; baş ağrısı, kalp çarpıntısı, ishal, zayıflık, ödem, bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, ağrı, ateş, döküntü, göğüs ağrısı, anoreksi, taşikardi, farenjit, kırıklık, öksürük, parestezi, sırt ağrısı, prürit, sindirim sorunları gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler genellikle hafif olup, zaman içerisinde yoğunlukları azalmaktadır. Ciddi alerjik reaksiyonlar ile kalp, karaciğer veya böbrek fonksiyon yetersizliklerine ait belirtiler ortaya çıktığı takdirde (kalp yetersizliği, miyokard enfarktüsü, kardiyomiyopati, kalp bloku, atriyal fibrilasyon, serebrovasküler rahatsızlıklar, perikardit, pulmoner fibroz, pulmoner hipertansiyon, pankreatit, gastrointestinal ülser, felç) ilacın kullanımını hemen kesilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Anagrelidin diğer ilaçlar ile etkileşimi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.