1ilaç

SOMATOSAN Ampul

DEM 

 

Etken Madde(ler):

Somatostatin 3 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 ampul

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye 3.5 mcg/kg olacak şekilde yavaş i.v. enjeksiyon ile (1 dk'dan daha uzun) başlanır. Tedaviye 3.5 mcg/kg/saatlik i.v. infüzyon ile devam edilir. Genelde tedavi 5 günü aşmamalıdır. Post-operatif pankreatik ve duodenal fistül sekresyonunun azaltılması için uygulanan destek tedavisinde 14 günden fazla bir süre için uygulanmamalıdır. İstisnai durumlarda tedavi 25 gün sürebilir. Tedavinin tekrarından kaçınılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

İntestinal ve pankreas fistüllerinin tedavisinde; sindirim kanalındaki endokrin tümörlerin aşırı miktarda salgı yaptığı durumlarda semptomatik tedavi olarak ve siroza bağlı gastroözofageal varis kanamalarında endikedir.

 

Uyarılar:

Aşırı duyarlık gelişmesi riski yüzünden, somatostatin tedavi tekrarlanmamalıdır. Endoskopiyle saptanmış ve damar rüptürüne bağlı arteriyel kanamalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Somatostatinin gebelerde ve emzirenlerde güvenirliği henüz gösterilmemiştir. Bu yüzden, gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalı, ayrıca pre- ve post-natal dönemlerde hastaya verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

İnfüzyonun başlangıcında görülebilecek bir hipoglisemi durumunu, 2-3 saat sonra insülin salgısının inhibe edilmesine bağlı kan şekerinin yükselmesi izler. Bu yüzden, infüzyon sırasında hastaya şeker verilmemeli ve kan şeker düzeyi belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda, düşük dozda insülin uygulanabilir. Somatostatin, diğer gastrointestinal hormonları da inhibe edebilir. Hızlı yapılan infüzyonlarda, flushing, bulantı, karın ağrısı ve diyare görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Somatostatin, glukoz ya da fruktoz içeren çözeltilerle karıştırılmamalıdır.