1ilaç

DURICEF Kapsül

BRISTOL-MS

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefadroksil

 

 

Etken Madde(ler):

Sefadroksil monohidrat 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 kapsüllük ambalajlarda.

 

 

Kullanım Şekli:

Oral yoldan gıdalarla birlikte gıdalardan etkilenmeden verilebilir. Gıdalarla birlikte verilmesi, mide bağırsak şikayetlerini önler. Büyükler ve 40 kg'ın Üstündeki Çocuklarda: Farenjit ve Tonsillit: Grup A beta-hemolitik streptokokların sebep olduğu farenjit ve tonsillit enfeksiyonlarında günde bir defa 1 g'lık doz (tek doz) veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla (500 mg iki defa) en az 10 gün verilmelidir. Diğer üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında orta dereceli enfeksiyonlarda genellikle 1 g'lık doz eşit bölümlere bölünerek verilir (500 mg her 12 saatte), daha ciddi enfeksiyonlarda günde 2 g'lık doz iki eşit bölümde verilir (1000 mg her 12 saatte). Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Genellikle bu enfeksiyonlarda günde 1 g'lık tek doz uygulanır veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla (500 mg her 12 saatte) verilir.Ürogenital Sistem Enfeksiyonları: Komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonlarında (sistit) günde 1-2 g'lık dozlar tek olarak veya eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir. Diğer ürogenital sistem enfeksiyonlarında günde 2 g'lık dozlar eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla verilir. 40 kg'ın Altındaki Çocuklarda: Çocuklar için önerilen günlük doz kilo başına 25-50 mg lık dozlar eşit bölümlerde 12 saatlik aralıklarla veya tek dozla verilebilir. A grubu beta-hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Sefadroksil'in in-vitro olarak etkili olduğu mikroorganizmalar: Beta-hemolitik streptokoklar, Penisilinaz üreten veya üretmeyen stafilokoklar, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella suşları, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Bacteroides suşları (Bacteroides fragilis hariç), H. influenzae, Salmonella ve Shigella'nın bazı suşlarıdır. Duyarlı organizmaların neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (tonsillit, farenjit, sinüzit, otitis media, bronşit, pnömoni, akciğer absesi, ampiyem ve plörezi), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (fronküloz, abseler, selülit, lenfanjit, dekübitus ülserleri, mastit ve erizipel), ürogenital sistem enfeksiyonları (sistit, piyelonefrit, adneksit, endometrit ve prostatit), osteomiyelit, septik artrit, peritonit ve puerperal sepsis enfeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Penisilinlere aşırı duyarlı oldukları bilinen hastalarda sefalosporin antibiyotikler ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmı çapraz-allerjenisite bulunduğunu gösteren klinik ve laboratuvar delilleri vardır. Bazı hallerde iki grup ilaçlara duyarlı hastalar vardır. Hasta tedavi esnasında yakından takip edilmeli, allerjik bir reaksiyon görülürse ilaç kesilmeli ve hasta gerekli ilaçlarla (epinefrin, presör aminler, kortikosteroidler veya antihistaminikler) tedavi edilmelidir. Sefadroksil böbrek yetmezliği olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Özellikle kolitis şikayetleri olan hastalarda ihtiyatlı kullanılmalıdır. Uzun dönem karsinojenetik etkinlik çalışmaları yapılmamıştır.Fareler üzerinde yapılan deneylerde insan dozunun 11 misli sefadroksil yüksek dozlu uygulamalarda hiçbir üretim organlarında yetmezliğe ait bir bulguya rastlanmamıştır. Fakat hamilelikte kullanılışı kontrollü çalışmalarda kanıtlanmamıştır. Bu nedenle bu ilaç gebelik döneminde ancak gerekli olduğu dönemlerde kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Mide Bağırsak: Tedavi süresince psödomembranöz kolitis belirtilerine rastlanabilir. Bulantı ve kusma çok seyrek olarak görülür. İlacın gıdalarla beraber alınması bu şikayetleri azaltabilir. Bazı hallerde diyare görülebilir. Hipersensitivite: Allerjik etkiler (deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker ve anjiyoödem) görülebilir. Bu reaksiyonlar ilaç kesildikten sonra genellikle kaybolur. Genital kaşıntı, genital moniliasis, vajinitis, geçici transaminazların yükselmesi ve Stevens Johnson Sendromu gibi diğer bulgular çok seyrek olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavide Coomb's testi hatalı pozitif sonuç verebilir.